Sportief

Samen Vitaal Vooruit
  1. Contact

Contactgegevens en contactformulier

Onderaan de pagina treft u het contactformulier waarmee u een bericht kunt zenden aan de secretaris van de vereniging.

Bezoekadres

Zuidersportpark
Alexanderstraat 2d
8606 VP  Sneek
Telefoon: 0515 – 417391

Leveranciersadres

Johan Willem Frisostraat 145 (achterzijde kantine)
8606 XG  Sneek

Correspondentieadres

ONS Sneek
Postbus 441
8600 AK  Sneek
bestuur@onssneek.nl

Factuuradres

facturen@onssneek.nl
BTW nummer NL0078927808B01
KvK nummer 40000603

Bestuur

Joan van der Veen
Voorzitter
Algemene zaken en Financien a.i.
06 – 25077615
voorzitter@onssneek.nl

Taapke de Heij
Secretaris
06 – 23395584
secretaris@onssneek.nl

Klaas Uil
Vice Voorzitter en Facilitaire zaken
06 – 46149752
vicevoorzitter@onssneek.nl

Dinie van der Wal
Bestuurslid Vrijwilligerszaken
06 – 29221716
vrijwilligerszaken@onssneek.nl

Douwe Jan van der Wal
Bestuurslid Technische zaken
06 – 34013951
technischezaken@onssneek.nl

Financiële en ledenadministratie

Bentacera Accountancy
Jaarstukken en loonadministratie

ADRIA Administratiekantoor
Douwe en Ria Sikma
Boekhouding, debiteuren- en crediteurenbeheer
06 – 38287416 / 06 – 19865701
facturen@onssneek.nl

Peter Ypma
Ledenadministratie
06 – 54351587
ledenadministratie@onssneek.nl

Paul Buma
Ledenadministratie
06 – 54722120
ledenadministratie@onssneek.nl

Roelof en Dinie van der Wal
Contributie administratie
0515 – 425056
contributies@onssneek.nl

Otto Visser
Financiële denktank
06 – 53572169
otto@ottovisseraccountants.nl

Jelbert Kramer
Financiële denktank
06 – 54905909
denkendoen@gmail.com

Commissies

Vertrouwenscommissie

Tjalling Tjalsma
Vertrouwenspersoon ONS Sneek
06 – 51589580
vertrouwenscommissie@onssneek.nl

Lucienne Boelsma
Vertrouwenspersoon ONS Sneek
06-53353984
mboelsma@kpnmail.nl

Tjebbe Schipper
Vertrouwenspersoon ONS Sneek
06 – 51958228
eji.schipper@kpnmail.nl

Technische commissie

Douwe Jan van der Wal
Voorzitter a.i.
06 – 34013951
technischecommissie@onssneek.nl

Arno Nijenbanning
Hoofd Voetbalzaken
06 – 20485113
hoofdvoetbalzaken@onssneek.nl

Ron te Slaa
Spelerszaken eerste elftal
06 – 31926576
rwateslaa@gmail.com

Dennis Nijkamp
Spelerszaken eerste elftal
06 – 34026640
nijkamp.dennis@gmail.com

Jochem Pennekamp
Hoofd scouting
06 – 27257314
j.t.j.pennekamp@gmail.com

Henk Mozes
Technisch coördinator jeugd
06 – 21622158
h-mozes@outlook.com

Wedstrijdsecretariaat

Wicher de Boer
Wedstrijdsecretaris
0515 – 422679
06 – 16424949
wedstrijdsecretariaat@onssneek.nl

Rudolf Klein Wassink
Coördinator bezetting secretariaat
06 – 51492324
rudolfkw@gmail.com

Eelco Dijkstra
Coördinatie velden/trainingen
06 – 23442398
eelcodijkstra@live.nl

Jan Dijkstra
Speaker
06 – 15840598
dijkstra.jan@outlook.com

Scheidsrechterscommissie

Dick Heinen
Aanstelling, begeleiding, coördinatie opleidingen
06 – 29306095
scheidsrechterscommisssie@onssneek.nl

Tjalling Tjalsma
06 – 51589580
tjalsma.rvs@home.nl

Richard Prins
06 – 82691035
richardcprins@gmail.com

Omar Alalawi
06 – 49127391
oalawi@hotmail.com

Seniorencommissie

Auke Beeksma
06 – 14933048
seniorencommissie@onssneek.nl

Paul van Dalen
06 – 15270093
pamavada@hotmail.com

Jeugdcommissie

Frank Stienstra
Voorzitter jeugdcommissie
06 – 48345589
jeugdcommissie@onssneek.nl

Arno Nijenbanning
Hoofd Voetbalzaken
06 – 20485113
hoofdvoetbalzaken@onssneek.nl

Jan Wiersma
Coördinator O21, O19, O18, O17
06 – 27249190
janjeanette.wiersma@gmail.com

Pascal van der Kooi
Coördinator O15, O14, O13
06 – 21224695
pascalmaurice007@hotmail.com

Ate Johan Feenstra
Coördinator O12, O11, O10
06 – 48607168
atejohan80@gmail.com

Marcia Siccama
Coördinator O9, O8, O7, Champions
06 – 52041033
misiccama@gmail.com

Andries Ensing
Coördinator Champions
06 – 29398256
andriesensing@gmail.com

Jan Nijkamp
Actie coördinator en Coördinator externe jeugdtoernooien
06 – 22218197
nijkamp.jan@outlook.com

Gert-Jan ten Napel
Algemene ondersteuning
06 – 21522774
gertjanenwieleke@kpnmail.nl

Thea Klein Wassink
Coördinator meidenvoetbal + algemene ondersteuning
06 – 41369259
theakw@gmail.com

Tom Andrea
Kledingmagazijn + ondersteuning acties
06 – 21986405
tomandrae00@gmail.com

Kantinecommissie

Paul Buma
Planning
06 – 54722120
kantinecommissie@onssneek.nl

Peter Ypma
Planning
06 – 54351587
kantinecommissie@onssneek.nl

Herman Koops
Inkoop
06 – 25090575
hermankoops@ziggo.nl

Accommodatiecommissie

Klaas Uil
Commissievoorzitter
06 – 46149752
accommodatiecommissie@onssneek.nl

Fred Groenia
Coördinator veiligheid
06 – 37738976
veiligheid.ons@gmail.com

Theo de Haan
Coördinatie, onderhoud velden
0515 – 415551

Douwe Foekema
Consul
06 – 51953933

Mediacommissie

Gerard van Leeuwen
Voorzitter
06 – 25027347
mediacommissie@onssneek.nl

Simon Visser
Redactie ONS 1
06 – 25068403
simonsneek@kpnmail.nl

Rob Bosma
Fotografie
06 – 36426980
r.bosma9@gmail.com

Martijn van der Veen
Fotografie
06 – 46856963
jvdveenhveen@gmail.com

Mark de Boer
Socials
06-20965284
markdeboer2503@gmail.com

Wicher de Boer
Eindredactie site
06-16424949
w.deboer@telfort.nl

Elly Graafsma
Online redactie jeugd ONS
06 – 14780351
bennyenelly@gmail.com

Nicole de Vries-Hylkema
Online redactie jeugd ONS
06 – 22564030
ernidevries@hotmail.com

Evelien van der Berg
Fotografie jeugd ONS
06 – 46614652
evelienvanderberg@gmail.com

Business Club ONS Sneek

Sibold Jellema
Voorzitter Business Club
06 – 21110155
businessclub@onssneek.nl

Eelke Wiarda
Secretaris
06 – 50294934
ew@langhoutwiarda.nl

Margriet Franckena
Penningmeester
06 – 46018015
businessclub@onssneek.nl

Jacob Schaper
Communicatie en contractbewaking
06 – 46043201
jacobschaper@onssneek.nl

Commercieel Team Business Club

Johannes van der Veen
Coordinator commerciele acquisitie
06 – 22710142
ja.vanderveen@ziggo.nl

Harm de Wagt
Relatiebeheer
06 – 29017056
harmdewagt@hotmail.nl

Koos Wieling
Relatiebeheer
06 – 53538474
kwieling@upcmail.nl

Simon Speelman
Relatiebeheer
06 – 20412568
speelmanadvies@home.nl

Bauke Boersma
Relatiebeheer
06 – 57045533
info@baukeboersma.nl

Paul Penneweert
Relatiebeheer – coördinator inkoopcontracten
06 – 83590890
inkoop@onssneek.nl

Anton Knipper
Relatiebeheer – coördinator maatschappelijke activiteiten
06 – 20461975
maatschappelijk@onssneek.nl

Johan van Delden
Jeugdsponsoring en specials
06 – 28952541
mail@johanvandelden.nl

Wedstrijdsponsoring

Tjalling Tjalsma
06 – 51589580
tjalsma.rvs@home.nl

Hans Jellema
06 – 53314463
hajellema@hotmail.nl

Simon Speelman
06 – 20412568
speelmanadvies@home.nl

Johan Nijdam
06 – 21296735
j-nijdam@home.nl

Hospitality BC

Jan Sjoerd de Vries
06 – 29174500
jansjoerddevries@gmail.com

Raad van Advies Business Club

Harm de Wagt
Voorzitter
06 – 29017056
harmdewagt@hotmail.nl

Johannes van der Veen
06 -22710142
ja.vanderveen@ziggo.nl

Douwe Bergsma
06 – 51369410
d.bergsma@kromhout.com

Arjo Houtman
06 – 51853761
arjo@janeringa.nl

Sibold Jellema
06 – 21110155
sibold@rooth.frl

Eddy Oostra
06 – 51603285
oostra@vaneysinga-oostra.nl

Rudolf Zijlstra
0514 – 581445
info@zijlstra-architecten.nl

Club van 100

Douwe Sikma
Voorzitter
06 – 3828741
clubvan100@onssneek.nl

René Hofman
Coördinatie, acquisitie
06 – 24116293
rene.hofman@hotmail.com

Roel Hofman
Secretaris, redactie flyer
06 – 25316435
roel.hofman@home.nl

Vriendenclub

Sipke Plat
Secretaris/penningmeester
0515 – 416239
vriendenclub@onssneek.nl

Jan van der Veen
PR
06-46856963
jvdveenhveen@gmail.com

Doede de Jong
0515 – 417420
doede.jong@ziggo.nl

Douwe Tiesma
0513 – 627190
tiesmad@gmail.com

Stoffel Boersma
0515 – 424848
info@stadsneek.nl

Voetbaltrainers en teammanagers

ONS Sneek 1
Arnoud Koster
Hoofdtrainer
06 – 28647845
arnoudkoster@hotmail.com

Tjalling Bergstra
Assistent trainer
06 – 51011973
tjalling.bergstra@grolsch.nl

Jan Arjen Kooi
Keeperstrainer
06 – 48264486
j.a.kooi74@gmail.com

Cor de Wolf
Videoanalist ONS 1
06 – 52698649
cortotaalservice@home.nl

N.n.b.
Performance trainer
Mobiel
Email

Eddy van der Wal
Teammanager
06 – 12626670
eddyvanderwal@gmail.com

Gerard Grondsma
Teammanager
06 – 41208864
gerardjangrondsma@hotmail.com

ONS Sneek 2
Collin van Egmond
trainer/teammanager
06 – 21606164
cwve1999@gmail.com

ONS Sneek 3
Simon-Peter v.d. Pol
teammanager
06-17439831
sp_vdpol@hotmail.com

ONS Sneek 4
Mark de Boer
teammanager
06 – 20965284
markdeboer2503@gmail.com

ONS Sneek 45+1
Jelbert Kramer
contactpersoon
06 – 54905909
denkendoen@gmail.com

ONS Sneek 35+1
Jurjen van Terwisga
contactpersoon
06 – 22623681
jurjen85@hotmail.com

ONS Sneek 35+2
Leo de Wagt
contactpersoon
06 – 53742975
l.dewagt77@gmail.com

ONS Sneek 18+1
Akke Rixt Zijsling
contactpersoon
06 – 29919927
arzijsling@hotmail.com

ONS Sneek 18+2
Rinkje Kuiper
contactpersoon
06 – 31915585
rinkjekuiper@hotmail.com

ONS Sneek Zaal 1 
Hidde Breukelaar
teammanager
06 – 42222344
hidde001@hotmail.com

ONS Sneek Zaal 2 
Benjamin de Lange
teammanager
06 – 17158709
ditisbenxl@gmail.com

ONS Sneek JO21
Justin van der Dam
Hoofdtrainer
06 – 40998488
j.vddam01@gmail.com

ONS Sneek JO19-1
Collin van Egmond
Hoofdtrainer
06 – 21606164
cwve1999@gmail.com

ONS Sneek JO18-1
Joeri van Leeuwen
Hoofdtrainer
06 – 14362932
joeri_van_leeuwen@hotmail.com

Dennis Nijkamp
Assistent trainer
06 – 34026640
nijkamp.dennis@gmail.com

ONS Sneek JO17-1
Henk Mozes
Hoofdtrainer
06 – 21622158
h-mozes@outlook.com

Dani Al-Nashi
Assistent trainer
06 – 16232218
danial-nashi@hotmail.com

ONS Sneek JO17-2
Sipke Kooistra
Hoofdtrainer
06 – 27974325
sipkekooistra18@gmail.com

ONS Sneek JO17-3
Patrick van der Werf
Hoofdtrainer
06 – 53850536
p.vanderwerf00@gmail.com

ONS Sneek JO15-1
Geart Bakker
Hoofdtrainer
06 – 50220049
geartbakker@gmail.com

Jorn Dijkstra
Assistent trainer
06 – 81866870
jorn2410@gmail.com

Frans Flisijn
Teammanager
06 – 23988020
mail@yachtsteel.info

ONS Sneek JO15-2
Patrick van der Werf
Hoofdtrainer
06 – 53850536
p.vanderwerf00@gmail.com

Nico Bakker
Teammanager
06 – 46835200
nico.bakker@outlook.com

Sander Dekker
Teammanager
06 – 51137467
sander.dekker.2002@gmail.com

ONS Sneek JO14-1
Stefan de Vries
Hoofdtrainer
06 – 34561620
stefandevries2001@hotmail.com

Jurre Brouwer
Hoofdtrainer
06 – 12044393
j.m.brouwer@st.hanze.nl

Eelco Tjepkema
Teammanager
06 – 41271031
e.tjeppie@hotmail.com

Sjoerd Portena
Teammanager
06 – 10940058
sjoerd0987@gmail.com

ONS Sneek JO14-2
Harmen van der Pol
Hoofdtrainer
06 – 42879191
info@pollysklussen.nl

Mark Hoek
Teammanager
06 – 30936167
markhoek@live.nl

ONS Sneek JO13-1
Lars Bos
Hoofdtrainer
06 – 54384138
Lars_bos7@hotmail.com

Gerrit Gerritsma
Assistent trainer
06 – 21468788
gerritgerritsma@hotmail.com

Dirk Tigchelaar
Teammanager
06 – 11956216
dirk.tigchelaar@hotmail.com

Foppe Stallmann
Teammanager
06 – 22940606
fstallmann@home.nl

ONS Sneek JO13-2
Patrick van der Werf
Hoofdtrainer
06 – 53850536
p.vanderwerf00@gmail.com

Abe Schuurmans
Teammanager
06 – 21470770
abe_schuurmans@yahoo.com

Martin Halbersma
Teammanager
06 – 38534829
halbersma46@gmail.com

ONS Sneek JO12-1
Stefan de Vries
Hoofdtrainer
06 – 34561620
stefandevries2001@hotmail.com

ONS Sneek JO11-1
Sander Dekker
Hoofdtrainer
06 – 51137467
sander.dekker.2002@gmail.com

Leo de Wagt
Assistent trainer
06 – 53742975
l.dewagt77@gmail.com

ONS Sneek JO11-2
Luuk de Vries
Hoofdtrainer
06 – 30196205
luukdv@icloud.com

Circuitmodel

Coordinator
Adries Ensing
06 – 29398256
andriesensing@gmail.com

ONS Sneek JO10-1
Adriaan Boers
06 – 51280640
adriaanilona@gmail.com

Annemiek Popma
06 – 22889143
atpopma@home.nl

ONS Sneek JO10-2
Jan Wiersma
06 – 27249190
janjeanette.wiersma@gmail.com

ONS Sneek JO10-3
Frank Stienstra
06 – 48345589
frankstienstra@hotmail.com

ONS Sneek JO9-1
Hessel Rienstra
06 – 47574141
hessel.rienstra@gmail.com

ONS Sneek JO9-2
Roelof Ewen
06 – 46262750
roemir@ziggo.nl

ONS Sneek JO8-1
Klaas IJntema
06 – 25514685
kijntema@hotmail.com

Bernadette Weda
06 – 30043051
bernadette_weda@hotmail.com

ONS Sneek JO7-1
Gerard van Leeuwen
06 – 25027347
gerard@bcuitgevers.nl

Keeperstrainers

Eric Krol
Keeperstrainer bovenbouw
06 – 24623427
erm.krol@gmail.com

Robert van der Meulen
Keeperstrainer middenbouw
06 – 25264566
robert.vd.meulen@gmail.com

Quinten van Geerenstein
Keeperstrainer onderbouw
06 – 58836000
qvangeerenstein@gmail.com

Performance trainers

Bouke Wortman
Performance trainer
bwortman@fysio-actief.nl

Ronald Schreuder
Performance trainer
rschreuder@fysio-actief.nl

Patrick Dijkstra
Performance trainer
patdijk1998@gmail.com

Sander van Dam
Fysiotherapeut performance programma
svandam@fysio-actief.nl

Naam(Vereist)
Adres