Sportief

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Contactgegevens en contactformulier

Onderaan de pagina treft u het contactformulier waarmee u een bericht kunt zenden aan de secretaris van de vereniging.

Inhoud – klik op het contact die u zoekt

BezoekadresLeveranciersadresCorrespondentieadresFactuuradres

BestuurFinanciële en ledenadministratie

Commissies

VertrouwenscommissieTechnische commissieWedstrijdsecretariaatScheidsrechterscommissie

SeniorencommissieJeugdcommissie

KantinecommissieAccommodatiecommissieMediacommissie

Business Club ONS SneekCommercieel Team Business Club

WedstrijdsponsoringRaad van Advies Business Club

Club van 100Vriendenclub

Voetbaltrainers en teammanagersCircuitmodelKeeperstrainers

Performance trainers – medische ondersteuning

 

Bezoekadres

Zuidersportpark
Alexanderstraat 2d
8606 VP  Sneek
Telefoon: 0515 – 417391

Leveranciersadres

Johan Willem Frisostraat 145 (achterzijde kantine)
8606 XG  Sneek

Correspondentieadres

ONS Sneek
Postbus 441
8600 AK  Sneek
bestuur@onssneek.nl

Factuuradres

facturen@onssneek.nl
BTW nummer NL0078927808B01
KvK nummer 40000603

Bestuur

Rudolf Zijlstra
Voorzitter
voorzitter@onssneek.nl

Peter Ypma
Secretaris
06 – 54351587
secretaris@onssneek.nl

Klaas Uil
Vice-voorzitter en Facilitaire zaken
06 – 46149752
vicevoorzitter@onssneek.nl

Dinie van der Wal
Bestuurslid Vrijwilligerszaken
06 – 29221716
vrijwilligerszaken@onssneek.nl

Douwe Jan van der Wal
Bestuurslid Technische zaken
06 – 34013951
technischezaken@onssneek.nl

Financiële en ledenadministratie

Bentacera Accountancy
Jaarstukken en loonadministratie

ADRIA Administratiekantoor
Douwe en Ria Sikma
Boekhouding, debiteuren- en crediteurenbeheer
06 – 38287416 / 06 – 19865701
facturen@onssneek.nl

Peter Ypma
Ledenadministratie
06 – 54351587
ledenadministratie@onssneek.nl

Paul Buma
Ledenadministratie
06 – 54722120
ledenadministratie@onssneek.nl

Roelof en Dinie van der Wal
Contributie administratie
0515 – 425056
contributies@onssneek.nl

Otto Visser
Financiële denktank
06 – 53572169
otto@ottovisseraccountants.nl

Jelbert Kramer
Financiële denktank
06 – 54905909
denkendoen@gmail.com

Commissies

Vertrouwenscommissie

Tjalling Tjalsma
Vertrouwenspersoon ONS Sneek
06 – 51589580
vertrouwenscommissie@onssneek.nl

Lucienne Boelsma
Vertrouwenspersoon ONS Sneek
06-53353984
mboelsma@kpnmail.nl

Tjebbe Schipper
Vertrouwenspersoon ONS Sneek
06 – 51958228
eji.schipper@kpnmail.nl

Technische commissie

Douwe Jan van der Wal
Voorzitter a.i.
06 – 34013951
technischecommissie@onssneek.nl

Robin ten Katen
Hoofd Voetbalzaken
06 – 20057297
hoofdvoetbalzaken@onssneek.nl

Ron te Slaa
Spelerszaken eerste elftal
06 – 31926576
rwateslaa@gmail.com

Jochem Pennekamp
Hoofd scouting
06 – 27257314
j.t.j.pennekamp@gmail.com

Wedstrijdsecretariaat

Wicher de Boer
Wedstrijdsecretaris
06 – 16424949
w.deboer@telfort.nl

Rudolf Klein Wassink
Coördinatie bezetting secretariaat
06 – 51492324
rudolfkw@gmail.com

Eelco Dijkstra
Planning velden/boxen
06 – 23442398
eelcodijkstra@live.nl

Jan Dijkstra
Speaker
06 – 15840598
dijkstra.jan@outlook.com

Scheidsrechterscommissie

Dick Heinen
Aanstelling, begeleiding, coördinatie opleidingen
06 – 29306095
scheidsrechterscommisssie@onssneek.nl

Tjalling Tjalsma
06 – 51589580
tjalsma.rvs@home.nl

Richard Prins
06 – 82691035
richardcprins@gmail.com

Seniorencommissie

Auke Beeksma
06 – 14933048
seniorencommissie@onssneek.nl

Paul van Dalen
06 – 15270093
pamavada@hotmail.com

Jeugdcommissie

Frank Stienstra
Voorzitter jeugdcommissie
06 – 48345589
jeugdcommissie@onssneek.nl

Robin ten Katen
Hoofd Voetbalzaken
06 – 20057297
hoofdvoetbalzaken@onssneek.nl

Jan Wiersma
Coördinator O17 & O19
06 – 27249190
janjeanette.wiersma@gmail.com

Pascal van der Kooi
Coördinator O13, O14, O15 & O16
06 – 21224695
pascalmaurice007@hotmail.com

Frank Stienstra (a.i.)
Coördinator O11 & O12
06 – 48345589
jeugdcommissie@onssneek.nl

Marcia Siccama
Coördinator O7, O8, O9 & O10
06 – 52041033
misiccama@gmail.com

Jan Nijkamp
Actie coördinator
06 – 22218197
nijkamp.jan@outlook.com

Gert-Jan ten Napel
Algemene ondersteuning
06 – 21522774
gertjanenwieleke@kpnmail.nl

Thea Klein Wassink
Coördinator meidenvoetbal + algemene ondersteuning
06 – 41369259
theakw@gmail.com

Tom Andrea
Kledingmagazijn + ondersteuning acties
06 – 21986405
tomandrae00@gmail.com

Kantinecommissie

Paul Buma
Planning
06 – 54722120
kantinecommissie@onssneek.nl

Peter Ypma
Planning
06 – 54351587
kantinecommissie@onssneek.nl

Herman Koops
Inkoop
06 – 25090575
hermankoops@ziggo.nl

Gastheren/gastvrouwen
Sytske de Wagt
Gastvrouw bestuurskamer
06 – 14232171
sytskedewagt@hotmail.com

Boukje Kloosterman
Gastvrouw kantine
06 – 44261906
boukjekloosterman@hetnet.nl

Saskia Buma
Gastvrouw kantine/bestuurskamer
06 – 30535392
saskiabuma@ziggo.nl

Lia van der Velde
Gastvrouw bestuurskamer
06 -14062874
l.vandervelde@live.nl

Eddy de Haan
Gastheer kantine
06-21617607
eddydehaan@outlook.com

Nell Mann
Gastvrouw kantine
06 – 25553488
ed.nel.mann@hetnet.nl

Hetty Visser
Gastvrouw kantine

Wieleke ten Napel
Gastvrouw kantine

Theo van der Wal
Gastheer keuken
06 – 17822991
theo.vd.wal@live.nl

Hieke Hofman
Gastvrouw kassa
06 – 24305044
hylkjehof@gmail.com

Anneke Wiersma
Gastvrouw kassa
06 – 25196891
anneke.wiersma@home.nl

Adri ter Bekke
Gastheer kassa
06 – 15596939
t.bekke@home.nl

Rene Hofman
Gastheer Derustit House
06 – 24116293
rene.hofman@hotmail.com

Roel Hofman
Gastheer Derustit House
06 – 25316435
roel.hofman@home.nl

Accommodatiecommissie

Klaas Uil
Commissievoorzitter
06 – 46149752
accommodatiecommissie@onssneek.nl

Theo de Haan
Coördinatie, onderhoud velden
0515 – 415551

Gosse van der Wal
Accommodatie
06 – 25426601
genbvandewal@ziggo.nl

Douwe Foekema
Consul
06 – 51953933

Mediacommissie

Gerard van Leeuwen
Voorzitter
06 – 25027347
mediacommissie@onssneek.nl

Simon Visser
Redactie ONS 1
06 – 25068403
simonsneek@kpnmail.nl

Rob Bosma
Fotografie
06 – 36426980
r.bosma9@gmail.com

Mark de Boer
Socials
06-20965284
markdeboer2503@gmail.com

Wicher de Boer
Eindredactie site
06-16424949
w.deboer@telfort.nl

Elly Graafsma
Online redactie jeugd ONS
06 – 14780351
bennyenelly@gmail.com

Nicole de Vries-Hylkema
Online redactie jeugd ONS
06 – 22564030
ernidevries@hotmail.com

Evelien van der Berg
Fotografie jeugd ONS
06 – 46614652
evelienvanderberg@gmail.com

Business Club ONS Sneek

Sibold Jellema
Voorzitter Business Club
06 – 21110155
businessclub@onssneek.nl

Eelke Wiarda
Secretaris
06 – 50294934
ew@langhoutwiarda.nl

Margriet Franckena
Penningmeester
06 – 46018015
businessclub@onssneek.nl

Jacob Schaper
Communicatie en contractbewaking
06 – 46043201
jacobschaper@onssneek.nl

Commercieel Team Business Club

Harm de Wagt
Relatiebeheer
06 – 29017056
harmdewagt@hotmail.nl

Koos Wieling
Relatiebeheer
06 – 53538474
kwieling@upcmail.nl

Simon Speelman
Relatiebeheer
06 – 20412568
speelmanadvies@home.nl

Paul Penneweert
Relatiebeheer – coördinator inkoopcontracten
06 – 83590890
inkoop@onssneek.nl

Anton Knipper
Relatiebeheer – coördinator maatschappelijke activiteiten
06 – 20461975
maatschappelijk@onssneek.nl

Johan van Delden
Jeugdsponsoring en specials
06 – 28952541
mail@johanvandelden.nl

Wedstrijdsponsoring

Tjalling Tjalsma
06 – 51589580
tjalsma.rvs@home.nl

Hans Jellema
06 – 53314463
hajellema@hotmail.nl

Simon Speelman
06 – 20412568
speelmanadvies@home.nl

Johan Nijdam
06 – 21296735
j-nijdam@home.nl

Raad van Advies Business Club

Harm de Wagt
Voorzitter
06 – 29017056
harmdewagt@hotmail.nl

Douwe Bergsma
06 – 51369410
d.bergsma@kromhout.com

Arjo Houtman
06 – 51853761
arjo@janeringa.nl

Sibold Jellema
06 – 21110155
sibold@rooth.frl

Eddy Oostra
06 – 51603285
oostra@vaneysinga-oostra.nl

Rudolf Zijlstra
0514 – 581445
info@zijlstra-architecten.nl

Club van 100

Douwe Sikma
Voorzitter
06 – 3828741
clubvan100@onssneek.nl

René Hofman
Coördinatie, acquisitie
06 – 24116293
rene.hofman@hotmail.com

Roel Hofman
Secretaris, redactie flyer
06 – 25316435
roel.hofman@home.nl

Vriendenclub

Hans Jellema
Voorzitter
06 – 53314463
vriendenclub@onssneek.nl

Jan van der Veen
Algemene Zaken
06-46856963
jvdveenhveen@gmail.com

Doede de Jong
Algemene Zaken
0515 – 417420
doede.jong@ziggo.nl

Douwe Tiesma
PR
0513 – 627190
tiesmad@gmail.com

Stoffel Boersma
Algemene zaken
0515 – 424848
info@stadsneek.nl

Voetbaltrainers en teammanagers

ONS Sneek 1
Arnoud Koster
Hoofdtrainer
06 – 28647845
arnoudkoster@hotmail.com

Germ de Jong
Assistent trainer
06 – 21283895
gdejong32@hotmail.com

Jan Arjen Kooi
Keeperstrainer
06 – 48264486
j.a.kooi74@gmail.com

Eddy van der Wal
Teammanager
06 – 12626670
eddyvanderwal@gmail.com

Gerard Grondsma
Teammanager
06 – 41208864
gerardjangrondsma@hotmail.com

ONS Sneek 2
Collin van Egmond
trainer/teammanager
06 – 21606164
cwve1999@gmail.com

ONS Sneek 3
Hans de Jong
teammanager
06 – 23625622
dj_hans@hotmail.com

ONS Sneek 4
Mark de Boer
teammanager
06 – 20965284
markdeboer2503@gmail.com

ONS Sneek 45+1
Andries Ouwehand
contactpersoon
06 – 42409146
dries.sor@outlook.com

ONS Sneek 35+1
Henk Algra
contactpersoon
06 – 12249547
h_w_algra@hotmail.com

ONS Sneek 35+2
Leo de Wagt
contactpersoon
06 – 53742975
l.dewagt77@gmail.com

ONS Sneek 35+3
Paul Grondsma
contactpersoon
06 – 46866927
schrokker@hotmail.com

ONS Sneek 35+4
Tim Heinen
contactpersoon
06 – 43443624
timbo_h@hotmail.com

ONS Sneek 18+1
Thea Klein Wassink
contactpersoon
06 – 41369259
theakw74@gmail.com

ONS Sneek Zaal 1 
Hidde Breukelaar
teammanager
06 – 42222344
hidde001@hotmail.com

ONS Sneek JO21
Friso Boschloo
Hoofdtrainer
06 – 46252634
fsboschloo@gmail.com

Gerrit Gerritsma
Assistent-trainer
06 – 21468788
gerritgerritsma@hotmail.com

ONS Sneek JO18-1
Jan van der Harst
Hoofdtrainer
06 – 21991328
janvdharst7@gmail.com

Jurre Brouwer
Assistent-trainer
06 – 12044393
jurre.m.brouwer@gmail.com

Stefan de Vries
Assistent-trainer
06 – 34561620
stefandevries2001@hotmail.com

ONS Sneek JO17-1
Gerrit Gerritsma
Hoofdtrainer
06 – 21468788
gerritgerritsma@hotmail.com

Jurre Brouwer
Assistent-trainer
06 – 12044393
jurre.m.brouwer@gmail.com

ONS Sneek JO17-2
Patrick van der Werf
Trainer
06 – 53850536
p.vanderwerf00@gmail.com

Anco Uil
Trainer
06 – 81359417
ancouil01@gmail.com

ONS Sneek JO16-1
Jorn Dijkstra
Trainer
06 – 81866870
jorn2410@gmail.com

Dennis Nijkamp
Trainer
06 – 34026640
nijkamp.dennis@gmail.com

ONS Sneek JO15-1
Jurre Brouwer
Hoofdtrainer
06 – 12044393
jurre.m.brouwer@gmail.com

Sven ten Boom
Assistent-trainer
06 – 12208958
tenboom@hetnet.nl

ONS Sneek JO15-2
Harmen van der Pol
Trainer
06 – 42879191
harmenensjaan@hotmail.com

ONS Sneek JO15-3
Sander Dekker
Trainer
06 – 51137467
sander.dekker.2002@gmail.com

ONS Sneek JO14-1
Geart Bakker
Hoofdtrainer
06 – 50220049
geartbakker@gmail.com

Sander Dekker
Assistent-trainer
06 – 51137467
sander.dekker.2002@gmail.com

ONS Sneek JO14-2
Patrick van der Werf
Trainer
06 – 53850536
p.vanderwerf00@gmail.com

ONS Sneek JO13-1
Stefan de Vries
Trainer
06 – 34561620
stefandevries2001@hotmail.com

Luuk de Vries
Trainer
06 – 30196205
luukdv@icloud.com

ONS Sneek JO13-2
Luuk de Vries
Trainer
06 – 30196205
luukdv@icloud.com

ONS Sneek JO12-1
Leo de Wagt
Trainer
06 – 53742975
l.dewagt77@gmail.com

Ate Johan Feenstra
Trainer
06 – 48607168
atejohan80@gmail.com

ONS Sneek JO12-2
Sven ten Boom
Trainer
06 – 12208958
tenboom@hetnet.nl

ONS Sneek JO11-1
Adriaan Boers
Trainer
06 – 51280640
adriaanilona@gmail.com

Annemiek Popma
Trainer
06 – 22889143
atpopma@home.nl

ONS Sneek JO11-2
Ruben Ipema
Trainer
06 – 55061960
ruben.ipema@icloud.com

Circuitmodel

ONS Sneek JO10-1
Hessel Rienstra
06 – 47574141
hessel.rienstra@gmail.com

ONS Sneek JO10-2
Anco Uil
06 – 81359417
ancouil01@gmail.com

ONS Sneek JO9-1
Anco Uil
06 – 81359417
ancouil01@gmail.com

ONS Sneek JO8-1
Sabine de Wagt
06 – 40313165
sabinebaas@hotmail.com

Ruben Ipema
06 – 55061960
ruben.ipema@icloud.com

ONS Sneek JO7-1
Bernadette Weda
06 – 30043051
bernadette_weda@hotmail.com

Ruben Ipema
06 – 55061960
ruben.ipema@icloud.com

Keeperstrainers

Jan Arjen Kooi
Selectieteams O18 – O21
06 – 48264486
j.a.kooi74@gmail.com

Quinten van Geerenstein
Selectieteams O13 – O14 – O15 – O16 – O17
06 – 58836000
qvangeerenstein@gmail.com

Patrick van der Werf
Breedteteams
06 – 53850536
p.vanderwerf00@gmail.com

Performance trainers – medische ondersteuning

Fysio Actief
Fysiotherapie vestiging op en voor alle leden van de club
info@fysio-actief.nl
0515-434355

AED Training coordinator
Bernard Pijper
06-10700560
bernard.sportsupport@home.nl

Bouke Wortman
Performance trainer
bwortman@fysio-actief.nl

Ronald Schreuder
Performance trainer
rschreuder@fysio-actief.nl

Sander van Dam
Fysiotherapeut performance programma
svandam@fysio-actief.nl

Naam(Vereist)
Adres