Vrijwilligers zijn onmisbaar en onbetaalbaar voor een club!

De organisatie van ONS Sneek valt en staat met onze fantastische vrijwilligers. Dagelijks zet een groep enorm enthousiaste mensen zich in om het reilen en zeilen van de vereniging te regelen. Denk hierbij aan zorg voor de accommodatie, wedstrijdzaken, de kantine, het dagelijks bestuur, allerlei (jeugd-)commissies en uiteenlopende organisaties van evenementen, sponsoracties enzovoorts.

Om alle activiteiten bij een club door te laten gaan, hebben we veel vrijwilligers nodig!

Er is al een grote groep vrijwilligers actief, maar om de bar en de keuken in elk geval open te houden tijdens de (jeugd) wedstrijden hebben we dringend hulp nodig. Daarom gaan we vanaf nu teams inzetten om teamdiensten te draaien. Dat betekent dat ouders of (oudere) jeugd zelf een taak krijgt tijdens de wedstrijddagen. We zullen dat beperken tot 1 of 2 keer per seizoen en dan maar een paar uurtjes op een dag. Bij meerdere verenigingen is het de tendens dat er meer inzet van de ouders en/of leden verwacht wordt. Het voordeel hiervan is dat je met elkaar betrokken bent bij het reilen en zeilen van de club. Je creëert een gezamenlijk doel en dat kan een hele mooie uitwerking hebben.

Paul Buma maakt het rooster van de kantine en keuken dienst. Ruilen moet onderling gebeuren. Bij vragen kunnen jullie terecht bij Paul Buma (paulbuma@ziggo.nl) of Dinie van der Wal, vrijwilligerszaken (dinievanderwal@onssneek.nl)