Vrijdag as 15 oktober starten we weer met onze altijd gezellige avondjes klaverjassen, aanvang 20 uur.
We zijn van plan onder leiding van onze organisator Peter Ypma elke derde vrijdag van de maand te gaan klaverjassen.
Dit t/m de maand maart van volgend jaar.

Dit zijn dan de volgende datums:
Vrijdag 15 Oktober-2021
Vrijdag 19 November-2021
Vrijdag 17 December-2021

Vrijdag 21 Januari-2022
Vrijdag 18 Februari-2022
Vrijdag 18 Maart-2022

Noteer deze data in uw Agenda.

Wanneer u familie, vrienden of buren heeft die klaverjassen leuk vinden, iedereen is welkom.
De kantine is op de Klaverjasavonden geopend vanaf 19.30 uur.