Tot nader bericht mag er alleen getraind worden op het kunstgrasveld,
ook de oefenhoek is afgelast !!

m.v.g. Douwe Foekema consul ONS Sneek