‘VRIENDENCLUB ONS SNEEK’

‘PUZZELRIT 2020 …… DOET DE GOEDE OUDE TIJD HERLEVEN’

Jeugdsentiment…. waar ik bij het zien van de eerste opdrachten aan moest denken. ‘Je rijdt nu in de Johan Willem Frisostraat’, de straat waai in de jaren vijftig ik en meer O.N.S.-ers, o.a.de familie Bil, familie Oosterheert, Tjerk de Boer, familie Nijdam, Gerrit Mulder hebben gewoond. De straat van de Harinxmabrug tot de Koningin Wilhelminastraat, waaraan in die jaren geen huis stond. Er grensde een speelweide aan waar we ons als jongens van het Sperkhem en Tuindorp vele uren hebben vermaakt met voetbal. Verderop de velden van ‘Wit Zwart Sneek’ (WZS). Het enige wat nog aan die tijd herinnert, zijn de kleedboxen. Nog verder naar het zuiden was het vuilverwerkingsterrein van de Sneker reinigingsdienst. Op het terrein werd ook vuil verbrand, eerst nog in de open lucht later in een verbrandingsoven. Daar er in 1952 nog 2800 huizen een ‘ton’ hadden werd de inhoud van de tonnetjes vermengd met verpulverd vuil tot compost verwerkt. Het terrein was in de buurt van de woonarken en woonwagens, beter bekend als ‘De Zilvervloot’ Het woonkamp is er nu nog. Deze beide woonvormen zijn al heel veel jaren de gezellige en vriendelijke buren van het Zuiderspotpark en ONS SNEEK.

Tekst: Douwe Tiesma

Foto’s: wegens technische omstandigheden helaas hier niet te plaatsen, zie onder het verslag voor een link met de foto’s

Als afsluiting van het seizoen 2021-2022 van de ‘Vriendenclub’ houden we vandaag, 20 mei 2022 de traditionele puzzelrit in Sneek en de omgeving van Sneek. Gedurende de laatste twee jaar heeft het coronavirus ons dwars gezeten, zodat we geen enkele activiteit konden organiseren. Gelukkig ligt die tijd achter ons (?) en hebben we gezellige bijeenkomsten gehad en volop genoten van het bij elkaar zijn als leden van de ‘Vriendenclub’.

Telken jaren is het altijd weer spannend of het seizoen kan worden afgesloten met een puzzelrit. Vele jaren hebben we kunnen genieten van de ritten georganiseerd door Sjoerd en Ria Jaasma. Zij hebben ons via de leerzame puzzeltochten veel van de provincie Friesland leren kennen. In alle puzzeltochten zat een verrassing, bijvoorbeeld in de vorm van een doos eieren, camping Fûgelfrij te Hichtum of een rondleiding rond en in de kerk in Sint Nicolaasga. Als opvolger van hen heeft Evert Metz op zijn eigen wijze de omgeving van Sneek ons beter leren kennen. Hij liet niet alleen in de dorpen de doorgaande weg bekijken, maar liet ons ook kennismaken met de achterafstraatjes en paadjes. Evert liet ons ook kennismaken met activiteiten in de dorpen, bijvoorbeeld De Kistenfabriek in de kerk in Poppingawier. Het was alle keren volop genieten!

Na hen bleef het lang onzeker of we ooit het seizoen kunnen afsluiten met een puzzelrit. Al gauw kwam aan deze onzekerheid een einde toen de bestuursleden Stoffel Boersma en Doede de Jong zich beschikbaar stelden om een puzzelrit uit te schrijven. Met optimale enthousiasme hebben zij vele kilometers afgelegd om een prachtige, leerzame rit voor ons op te stellen.

Al ver voor dat de eerste deelnemers beginnen aan de puzzelrit, is het al een heel gezellige sfeer in het clubhuis. Onder het genot van een beker koffie of thee aangevuld met een plak cake, worden vele gesprekjes gevoerd en is ieder blij dat er weer een puzzelrit is. Als Stoffel enige uitleg geeft betreffende de rit, wijst de klok twee uur en is het tijd dat de eersten kunnen vertrekken. De volgende groepen vertrekken om de vijf minuten. Verdeeld over 13 auto’s beginnen 36 leden enthousiast aan de rit, waarin 3 stopplaatsen zijn opgenomen.

Als we zigzaggend door de straten van het Tuindorp rijden en de eerdergenoemde J.W. Frisostraat bereiken, herinnert naast de winkels ook een van de basisscholen aan mijn jeugd, n.l. de Koningin Wilhelminaschool. Een van de leerkrachten op deze school was meester Plat, vader van Sipke.

Als we de straat verlaten, komen we voorbij Wouda’s Meelfabriek, een plek die oudere O.N.S. – ers zich herinneren als vertrekpunt voor uitwedstrijden.

In de eerste minuten van de rit zijn al veel herinneringen gepasseerd, maar de volgende opdracht brengt ons opnieuw naar de 50- en 60 – jaren: de veemarkt. Vele uren zijn hier doorgebracht met voetbal. Jongens van alle voetbalverenigingen in Sneek kwamen hier ’s avonds en in de vakanties samen om menig potje voetbal te spelen. Door de deurtjes van de kalveren- en/of varkenshokjes te openen, werd er ook een vorm van kegelvoetbal gespeeld en verder vermaakten we ons met voetvolley. Maar natuurlijk werd er ook veel over voetbal gesproken. Ondanks het verschil in lidmaatschap was er onderling veel saamhorigheid en vriendschap! Boven café Kooistra – nu Vellinga – werden in die tijd de eerste Ambonezen die in ons land kwamen, gehuisvest en voetbalden ook met ons mee.

Bij de opdrachten is de tekst van het verslag van de wedstrijd O.N.S. tegen Go Ahead Kampen met daarin veel lof voor laatste man Foeke Zijlstra, aan het hoofd van de defensie en grote uitblinker in deze wedstrijd, de rust zelve. Een van de bekendste spelers van de tegenstander, Go Ahead Kampen, was Henk Kiel (1944 – 2012), die al op 15-jarige leeftijd debuteerde in het eerste elftal. Henk Kiel heeft voor zijn club 199 doelpunten gemaakt en speelde in het Nederlands zaterdag amateurelftal en het algemeen Nederlands amateurelftal. Twee spelers van O.N.S. hebben ook in het Nederlands zaterdagelftal gespeeld, te weten Piet Dam, doelverdediger, 1 wedstrijd op 26 mei 1964 tegen Saarland en Broer Smid, linkerverdediger, 5 wedstrijden, debuut 19 april 1969 tegen Frankrijk – laatste wedstrijd 23 juni 1970 tegen Saarland. Als beste amateurvoetballer van Nederland ontving Henk Kiel in 1969 en 1970 de Gouden Bal. Daar hij n.a.v. een vechtpartij in het veld voor een jaar in 1978 geschorst werd, was zijn voetbalcarrière voorbij. Mocht Henk Kiel O.N.S. veel pijn hebben gedaan als voetballer, later heeft hij zich optimaal ingezet voor de gemeente Sneek als brandweercommandant van Brandweer Sneek door menig vuurtje te blussen.

Via industrieterrein De Hemmen, waar drie O.N.S. – sponsoren zijn gevestigd, verlaten we Sneek al ‘slingerend’ via de Hemdijk naar IJlst op zoek naar een voor de ‘Vriendenclub’ bekend object n.l. houtzaagmolen ‘De Rat’, die we tegelijk met een bezoek aan ‘Houtstad IJlst’ hebben bezocht op 8 november 2019. De naam van de molenaar, Simon Jellema, kunnen velen zich herinneren. Deze Jellema is en oud-leerling van Sipke Plat op de Chr. Detailhandelsvakschool. Als anekdote vertelde de molenaar toen, dat de directeur op het bord had geschreven: ‘Er is een baby geboren en de vader is Plat’.  IJlst pronkt nu met een prachtige, werkende molen, maar ooit stonden in de gemeente Sneek 13 molens! In de buurt van de molen staat één van de mooiste fonteinen die in het kader van Leeuwarden – Friesland Culturele Hoofdstad 2018 zijn gemaakt. De fontein ‘De Onsterfelijke Bloemen’ in IJlst is ontworpen en gemaakt door Shinji Ohmak. De bijzondere bloemensoort ‘stinzeplanten’ zorgde voor de inspiratie voor deze fontein.  IJlst, waarvan de inwoners als bijnaam de ‘Kypmantsjes’ hebben. Kypmannen zijn van oorsprong kooplieden die met hun handel in een korf, de kyp, op de rug handeldreven.

Het dreigt al een tijdje, maar nu wordt het menens, het regent. Het uitzicht over de Friese Greiden wordt door de vele regen een wazig beeld en beperkt ook het genieten van het idyllische landschap. Jammer.

Als we Jutrijp via de bekendste straat, de Wite Jofferswei, uitrijden richting Sneek en dan weer terug richting Jutrijp, komen we bij de tweede stopplaats. Via een ‘boerenreed’ komen we bij de Maatschap Hoekman – De Witte. Op het prachtige complex worden we hartelijk welkom geheten door Tjalco, Tetsie en Bart de Witte. Op de boerderij aan de Riperwei wordt van de melk van de Lakenvelderkoe heerlijke roomijs gemaakt. Om dat zelf te ervaren, worden we getrakteerd op mango- of vanilleroomijs. Het ijs dat ook verkocht wordt, samen met kaas en hamburgers in ‘De Witte Lakenvelderwinkel’ in de Peperstraat te Sneek.

Tjalco de Wiite, jaren geleden begonnen met drie koeien, nu gegroeid tot een veestapel van 250 koeien., die bij veehouder Bertus Hoekman nabij Oosthem het gras goed laten smaken. Gelet op de prachtige entourage moet het voor alle spelers en speelsters van ONS SNEEK een hele eer zijn om met het logo ‘De Witte Lakenvelder’ op de borst te kunnen en te mogen voetballen!

Als het kuipje met ijs leeg is en we ook nader zijn geïnformeerd betreffende het bereiden van ijs en kaas, nemen we afscheid van de familie De Witte en bedanken hen voor de hartelijke, smakelijke en leerzame ontvangst.

Ondertussen is er al veel tijd verstreken als we via de hoofdweg naar Sneek rijden, dan door onder de houten brug ‘Krúsrak, gemaakt van accoyahout naar het aquaduct onder de Houkesloot via het eens zo rustige dorp Offingawier naar de Beach Club. Een heerlijke plek om te genieten van de waterrijke omgeving.

De eigenaars van deze unieke locatie zijn twee oud-ONS SNEEK spelers, te weten Sandor van der Heide en Gerben de Jong. Als derde stopplaats worden we hier getrakteerd op een drankje, koffie of thee en kunnen we zittend op het terras genieten van de schitterende omgeving.

De huidige accommodatie is een heel groot verschil met het ‘Paviljoen’ in de 50- en 60 jaren van de vorige eeuw. Voor een gezellig dagje aan het water, gingen veel Snekers, vooral fietsend met een tas vol proviand via de Groene Dijk, een ‘smalle slingerende weg’, naar de uitspanning. Omgeven door een groot grasveld en een speeltuin konden oud en jong zich optimaal vermaken. Er was ook gelegenheid om te zwemmen. Ook toen kon men genieten van het mooie uitzicht en van de vele bootjes.

Wanneer we ons allen gelaafd hebben, beginnen we aan het laatste stukje van de puzzelrit. Via de smalle weggetjes door de ‘Lege Geaen’ (lage landen), geflankeerd door prachtig in bloei staande bermen, kunnen we genieten van de natuurrijke omgeving. Door het weidse uitzicht kan men de kerktorens van Gauw, Goënga, Poppingawier, Terzool en Rauwerd duidelijk zien. Aan de wijk ‘De Boppeslach’, achter de kerk in Goënga, wordt de kaatssport beoefend.

Als we dit dorp uitrijden, naderen we de rotonde richting Scharnegoutum en rijden op de B-weg langs de KBC Keukenzaak waar nieuw vriendenclublid Jan Lourens veel mensen jarenlang geadviseerd heeft bij het aanschaffen van een keuken. Als we bijna in het zicht zijn van de eindbestemming worden we langs de plek gedirigeerd waar vroeger de grasdrogerij ‘Pasveer’ heeft gestaan. Dit bedrijf is opgeslokt door de uitbreiding van de nieuwe wijk ‘Harinxmaland’.  Al in 2019 hebben ONS SNEEK en VC SNEEK plannen gemaakt voor een nieuw sportcentrum in deze nieuwbouwwijk. Jan Roelof Middeldorp, commissielid, vindt in een schrijven, september 2019, dit een perfecte locatie voor onze vereniging.

Als ook het antwoord op de laatste vraag is ingevuld, begeven we ons richting het eindpunt: ‘JELLEMA STATE’. Hier worden we hartelijk verwelkomt door Hans en Anneke Jellema. In de gezellig ingerichte manege is er al snel een heel vrolijke sfeer en onder het genot van hapjes en drankjes worden de opgedane ervaringen van de puzzelrit met elkaar gedeeld. Daar in het begin van de puzzelrit de naam Wouda’s Meelfabriek ter sprake kwam, vertelde Jopie de Jong, die samen met haar man, erelid, lid van verdienste en volbloed O.N.S.-er Sieger, naast deze fabriek woonden, dat zij veel last ondervonden van het lawaai van de machines in de fabriek. Dit werd opgelost door de machines te ‘bekleden’.

De mogelijkheid kan zich voordoen dat een of meer deelnemers een gelijk aantal punten hebben vergaard. Om toch tot een winnaar – winnares te komen, hebben Stoffel en Doede hiervoor een extra vraag gemaakt. De vraag betreft de ooit gespeelde wedstijd O.N.S. – PSV en dan met name wie deze beide clubs heeft getraind. Die trainer is de sympathieke en vriendelijke Hans Westerhof, die zijn trainersloopbaan begon bij ONS SNEEK. Hierna was Westerhof trainer in Nederland bij FC Groningen, PSV, Willem II en Vitesse. In 2003 werd hij trainer in Mexico bij Chivas de Guadalajara. Hans Westerhof uitte ooit de stelling: ‘De beste leiders voor de F-pupillen zijn moeders.’ De beroemde Braziliaanse speler die wel aanwezig was maar niet meedeed is Romario. Hij trapte een balletje op veld 2.

Niet ieder lid is in de gelegenheid om deel te nemen aan de puzzelrit. De reden hiervan kan zijn of men moet nog werken of men vindt de rit te lang of men woont te ver weg of een andere reden. Om ook de sfeer van deze middag te proeven, zijn zij van harte welkom vanaf ongeveer 17.00 uur op het borreluurtje en/of om ongeveer 18.00 uur voor het warm- en koud buffet. Samen met deze groep bestaat de groep uit 45 personen. Verspreid over de accommodatie verblijven de leden in de kantine aan de bar en aan de tafeltjes en stamtafel en onder de nieuwe overkapping, een prachtig buitenverblijf.

Het regent nog steeds. De regen die als spelbreker fungeert en voor Rein en Wieke Faber de reden is geweest om halverwege te stoppen. Heel fijn dat ze wel aanwezig waren bij het buffet! Een leermoment voor het bestuur is dat nieuw ingezeten van Sneek de stad en omgeving niet goed kennen, zoals de familie Jan Klijn met als gevolg dat zij al gauw het spoor bijster waren en daardoor de puzzelrit niet konden voortzetten. Het was beter geweest als zij met kenners van Sneek hadden meegereden. Heel spijtig dat dit hen is overkomen. Verder hebben een paar auto’s ‘vastgezeten’ in de file op de rondweg.

Als alle lijsten binnen zijn, worden deze gecontroleerd door Stoffel Boersma en Titia Tjalsma. Natuurlijk zijn allen benieuwd naar de juiste antwoorden en dus neemt Stoffel de vragen met ons door. Eerst geeft hij een overzicht van de vele jaren dat er puzzelritten zijn gehouden. In de eerste jaren deden dat Bé Koster, Theun Banning en Wietse Faber, later werd dat voortgezet door Sjoerd en Ria Jaasma en de laatste jaren door Evert Metz. Sipke vertelde n.a.v. de vraag ‘wie had bij zijn vader in de klas gezeten’ dat het niet altijd gemakkelijk was: kreeg vaker straf! Verder viel het op dat er veel ‘hout’ voorkomt in de opgaven. Volgens Stoffel is dit te wijten aan het feit dat Doede de Jong vroeger in het hout – houthandel ter Horst- heeft gewerkt. Het type- en correctiewerk van de lijsten is verricht door Karin van der Meer. Na de doornemen van de opgaven, zijn twee groepen gelijk geëindigd, allebei met 39 punten. Daar Gerrit en Tiny Tigchelaar, Lienke Groeneveld en Trienke Pool de laatste vraag, antwoord 1883, ook goed hebben, ontvangen zij een bonuspunt en daardoor de eerste prijs. De tweede prijs gaat naar Tjalling en Titia Tjalsma en Klaas en Ida de Jong. Als prijs ontvangen allen wijn en/of een zak met drop. Op de laatste plaats eindigt Fred Meester. Als troostprijs krijgt hij een computerspel WK – voetbal. Dat iedereen zich optimaal heeft vermaakt, wordt onderstreept door Douwe Veenstra: ‘Meedoen is belangrijk!’

Na de prijsuitreiking bedankt Sipke Stoffel en Doede voor hun vele werk dat zij hebben gedaan om een heel mooie puzzelrit samen te stellen. Dat iedereen dat kan beamen, wordt dit onderstreept door een hartelijk applaus. Het blijkt maar weer eens, aldus Sipke, dat O.N.S. één grote familie is, de kern van de vereniging. Eigenlijk zouden we als ‘Vriendenclub’ vaker bij elkaar moeten kunnen komen.

Lovende woorden van Sipke zijn er voor Hans en Anneke Jellema die ook deze keer voor een hartelijke ontvangst hebben gezorgd door ons als ‘Vriendenclub’ uit te nodigen in hun manege, later bijgestaan door Ida en Klaas de Jong. Allen worden rijkelijk voorzien van een natje en een droogje. Als dank overhandigt Sipke een prachtig boeket bloemen aan Anneke en Hans, vergezeld door een spontaan applaus van alle aanwezigen. Als laatste bedankt Sipke allen die gehoor hebben geven aan de uitnodiging om deze middag tot een groot succes te maken

Ondertussen heeft Addie van der Steen en Mark Stuurman van ‘Catering Sneek’ het koud- en warmbuffet binnengebracht. Na een lange middag, begonnen om 13.30 uur in het clubhuis heeft ieder om ± 18.15/18.30 uur wel trek. Het koud-buffet bestaat o.a. uit zalmsalade met diverse vissoorten, huzarensalade met diverse vleeswaren, stokbrood met tapende en kruidenboter. Het warm-buffet is voorzien van stoofpot, aardappelpuree, gehaktballetjes in pindasaus, roseval aardappeltjes, nasi en salade met rauwkost en dressing. Keus genoeg voor iedereen en het smaakt verrukkelijk!

Het is een lange middag, maar het is ook volop genieten van de prachtige puzzelrit door Sneek en de omgeving. Veel moois meegemaakt onderweg, denk aan de stops bij de molen in IJlst, bij De Witte Lakenvelder en bij de Beach Club. Ook heel mooi dat we deze middag veel nieuwe leden kunnen verwelkomen. Dat is heel mooi. Het ledenaantal van de ‘Vriendenclub’ groeit en dat betekent dat deze zijn waarde bewijst binnen de gelederen van ONS SNEEK. De ‘Vriendenclub’ heeft nu 65 leden.

Na vier prachtige activiteiten, te weten Joan van der Veen, voorzitter van ONS SNEEK en Douwe Jan van der Wal, hoofd voetbalzaken ONS SNEEK, ‘Nationaal Openbaar Vervoermuseum’ (NOV) in Ouwsterhaule, de Bingomiddag en de Puzzelrit sluiten we het seizoen 2021-2022 af. Als bestuur en hopelijk ook de leden, kijken we met optimale voldoening terug op dit seizoen. Nieuwsgierig en vol verwachting kijken we met z’n allen uit naar het komende seizoen. Voor nu een heel mooie en zonnige vakantie gewenst en heel graag tot ziens!

VRIENDENCLUB ONS SNEEK PUZZELRIT RONDJE SNEEK 20 MEI 2022 (klik op deze link voor het verslag met de foto’s)