‘VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN ZET VRIENDENCLUB ONS SNEEK BUITENSPEL’

‘Ut su weze, maar helaas, ut gaat weer niet deur….’ Het is Sipke Plat die deze zin uitspreekt naar de andere leden van het bestuur van de Vriendenclub. Sipke heeft een ‘app’ ontvangen van Hessel Steegstra met de mededeling dat hij vrijdag 11 maart 2022 niet aanwezig kan zijn op de ‘bingomiddag’ omdat zijn team 12 maart een wedstrijd zal leiden van de Verenigde Arabische Emiraten. Hessel Steegstra, assistent-scheidsrechter bij nationale- en internationale voetbalwedstrijden, zou deze middag een lezing verzorgen. De heer Steegstra zou al in 2020 een bezoek brengen aan de Vriendenclub, maar die middag ging niet door vanwege de opkomst van het coronavirus.  Ondanks deze teleurstellende mededeling, is besloten om de middag door te laten gaan. Het is voor de leden van de Vriendenclub geen probleem om al pratend een paar uur gezellig met elkaar door te brengen.

    

Tekst en foto’s: Douwe Tiesma

Als ieder is voorzien van koffie of thee en cake, heet Sipke Plat de ongeveer vijfentwintigtal aanwezigen van harte welkom. Hij vertelt dat de Vriendenclub groeiende is en nu 62 leden telt. Enkele leden hebben zich voor deze middag afgemeld omdat ze een vakantie hebben geboekt of nog werken. In zijn openingswoord vertelt Sipke over zijn trainerschap in Nijland. Als beginnend onderwijzer van de klassen 3 en 4 in dit dorp is het daar ook al snel bekend dat hij het voetbalspel goed beheerst. Het is ‘mister vv Nijland’ Zweitse Huitema (1933 – 2011) die Sipke vraagt of hij de pupillen zou willen trainen. Op de woensdagmiddagen worden de pupillen wonend in Nijland de eerste beginselen van het voetballen geleerd. De geleverde oefenstof wordt heel goed ontvangen, hetgeen resulteert in het feit dat ook kinderen van buiten Nijland zich aanmelden. De toekomst van een veel belovende oefenmeester ligt in het verschiet. Toen Sipke later is  verhuisd naar Scharnegoutum, blijft hij de jongens trainen. Een van zijn pupillen is Geert Jelle de Vries die als professional heeft gevoetbald bij sc Cambuur en sc Heerenveen. Al tijdens de trainingen en wedstrijden dribbelt deze er lustig op los, zonder de bal af te geven. Op de vraag van Sipke: ‘Waarom geef je de bal nooit af?’ is het antwoord: ‘Dan krijg ik de bal niet weer terug.’

                                                                                                                 

Na deze toch enigszins verrassende onthulling van een beginnende trainersloopbaan, is het tijd om de Bingoballetjes tevoorschijn te halen. Ook deze keer kunnen we gebruik maken van de bingobordjes van het Dr. Wumkeshûs te Sneek, verzorgt door Hielke Brouwer. Er zijn ook nu voor alle bingo’s prijzen te winnen. Het is Sipke weer gelukt om een heel aantrekkelijk prijzenpakket, bestaande uit o.a. wijn, kaas, drop, boffert en vlees samen te stellen. Als bestuurslid van de ‘IJsclub  Sneek’ stelt Stoffel Boersma als extra prijs een aantal jubileumboeken ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van deze vereniging beschikbaar voor de bingo, getiteld: ‘We kenne skaatse’. Het is een heel mooi boek met prachtige foto’s en verhalen uit het verleden en heden van de ‘Sneker IJsclub’.

Daar Hielke zijn stem niet meer het volume heeft dat ieder hem kan verstaan, leest Douwe Tiesma het bingorondje de getallen. Al snel na de eerste getallen, kun je een speld horen vallen in het clubhuis. Soms hoor je een opgewekt geluidje als iemand blij is dat een vakje kan worden gesloten. De bovenste rij geeft een bingo en het is Marijke IJkema die deze het eerste vol heeft. Als prijs ontvangt zij een zak met heerlijke drop. De volgende bingo geldt de onderste rij en die wordt gewonnen door Klaas de Jong. Hij krijgt een pak speculaas.  Als het hele bordje vol is, is het Trienke Pool die een exemplaar van het jubileumboek ‘We kenne skaatse’ wint.

Na deze ‘warming-up’ en nog een goed gevulde prijzenpot, gaan we op voor de tweede bingo. De getallen worden nu gelezen door Doede de Jong. Als aan het eind van de tafel enig geroezemoes is omdat het getal niet goed wordt verstaan, is Klaas de Jong bereid om het getal verder te  ‘transporteren’. Van tevoren wordt bekend gemaakt welke rij hokjes gesloten moeten worden: het kruis. Als eerste bingo roeper ontvangt Jan Lourens een zak drop. De tweede bingo wordt gewonnen door twee winnaressen, te weten Jopie de Jong en Annie van der Veen. Beide ontvangen het jubileumboek van de ‘IJsclub Sneek’. De derde prijs, een fles wijn voor een vol bordje, gaat naar Coby Smits.

Allen zijn nu aardig warm gedraaid en dat betekent dat we met optimale enthousiasme opgaan voor de derde bingo. Als Doede de eerste opgave bekend heeft gemaakt, de bovenste rij, ontbreekt het ook nu niet aan spanning. Na lang wachten is het Foeke Zijlstra die de rij het eerst vol heeft en ontvangt als prijs een fles wijn. Voor de afronding van de bingo’s gaan we voor het hele bordje. Als het erop lijkt dat de ‘bingo’ nooit zal vallen, verbreekt Tiny Tigchelaar de stilte en ontvangt een fles wijn.

Daar we vanmiddag geen gastspreker hebben en er toch enig gesprekstof zal zijn, is er een tafel ingericht met boeken, foto’s en attributen die een overzicht geven van het toen en nu van ‘ONS SNEEK’. Oude clubbladen, het jubileumboek van het 75-jarig bestaan, speldjes van veel voetbalclubs, nostalgische exemplaren voetbalschoenen en nog veel meer herinneringsmateriaal doen bij veel leden de oude tijden van de vereniging herleven. Nu is er ook tijd om gezellig bij elkaar te zitten en te genieten van een drankje en flinke stukken kaas en worst, verzorgd door Fred Meester.

                                                                                                                      

Na deze praatpauze is het de hoogste tijd voor de laatste activiteit van deze middag, namelijk ‘Draaiend Rad’.  Bij het uitdelen van de plankjes met op elk daarvan twee getallen, stuit men op een onvoorzien probleem. Het is al enige tijd de gewoonte dat consumpties in het clubhuis alleen kunnen worden betaald met de pinpas. Dat wetende, hebben veel leden geen contant geld in de portemonnee en kan er niet worden betaald. Spontaan wordt dit probleem opgelost door Stoffel Boersma die de kosten van de eerste ronde ‘Draaiend Rad’ voor zijn rekening neemt.

Laat Hielke Brouwer het oplezen van de bingo getallen over aan anderen, voor het ‘Draaiend Rad’ is hij wel beschikbaar. Na elke slinger klinkt er een luide schreeuw van haar of hem met het juiste getal op het plankje. Prijzen worden in de eerste ronde gewonnen door Johan Feenstra en Geertje de Haan en beide winnen ‘We kenne skaatse’, Ab Brouwer (boffert), Trienke Pool (suikerbrood) en Tiny Tiesma (kippenschnitzel). In deze ronde worden ook gewonnen prijzen ingeleverd voor een volgende draai aan het rad.

Als nieuw lid van de Vriendenclub is het Rein Reinsma die de plankjes voor de tweede ronde betaald en gelijk Stoffel daarvoor heel hartelijk wordt bedankt. Als allen voorzien zijn van een plankje, geeft Hielke een draai aan het rad. Wanneer enkele leden voor de tweede, derde keer het winnende getal hebben, wordt door hen de prijs door gegeven. De overige prijzen zijn gewonnen door Gerrit Tigchelaar (wijn), Jan Lourens (koek), Theo de Haan (drumsticks) en Johan Feenstra (boffert).

Na deze ronde zijn nog niet alle prijzen verdeeld, dus gaan we op voor de derde en laatste ronde ‘Draaiend rad’. Ondanks dat niet ieder contant geld bij zich heeft, doen we allen mee en zijn weer in spanning op welk getal de wijzer blijft staan. Het zijn Coby Smits (koek), Wim IJkema (kaas) en Sjoerd Jaasma (boffert) die de juiste getallen op het plankje hebben.

Na de laatste activiteit wordt gebruik gemaakt om onder het genot van een drankje en hete snacks, de middag nog even door te nemen. De mening van allen is dat het een ongedwongen en heel gezellige ‘bingomiddag’ is geweest. Even over 17.00 uur is het Sipke die allen heel hartelijk bedankt voor haar en zijn aanwezigheid en wenst ieder wel thuis en tot ziens bij de laatste activiteit van het seizoen 2021 – 2022 van ‘Vriendenclub ONS SNEEK’, namelijk de oriënteringsrit!

Vriendenclub ONS Sneek