Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Aankondiging: Algemene Ledenvergadering: 20/10 (Najaars ALV ONS Sneek)

Aankondiging / Save the Date.

De reguliere najaarsvergadering is gepland voor vrijdagavond 20 oktober a.s. (20:00 hrs). Conform de licentie eisen van de KNVB  moet de reguliere najaarsvergadering voor 1 november gehouden zijn. Definitieve Agenda volgt.

Agenda items conform de statuten cvv Oranje Nassau (O.N.S.):

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en Mededelingen
  3. Notulen vorige ALV (voorjaarsvergadering)
  4. Jaarverslag Secretaris 2016-2017
  5. Jaarverslag Penningmeester 2016-2017
  6. Verslag Kascommissie (met item decharge, vaststelling resultaat en verkiezing Kascommissie)
  7. Bestuursverkiezing (optioneel)
  8. Rondvraag
  9. Sluiting.

Webredactie 1: ongetwijfeld ter vergadering de slechte status van het gemeentelijke hoofdveld. Ondanks, het oplappen of revitaliseren, de goedkeuring en daaraan gerelateerde licentie, is het hoofdveld niet in een bespeelbare conditie. Ook tegen FC Twente waren er weer blessures ten gevolge van de belabberde staat van het hoofdveld. FC Twente trainer Hake klaagde voor de camera’s van Fox over de veld: “Dit veld was lachwekkend!” Zie: http://www.onssneek.nl/wp/fc-twente-trainer-hake-dit-veld-was-lachwekkend/

Webredactie 2: wellicht wordt het onderwerp ‘Voortgang samenwerking’ van de commissie ‘Samenwerking’ op de Agenda van de ALV ingepast. In de pers zijn opinies geuit van de diverse fractievoorzitters SWF t.a.v. samenwerking. De wethouder Sport heeft op OF (Omrop Fryslan) het plan van een sportcarrousel in Sneek benoemd. De ALV is een prima moment om de leden te informeren over de voortgang, status en de evt. mogelijkheden m.b.t. samenwerking tussen ONS Sneek, SWZ Boso Sneek en wie weet de hockeyvereniging SMHC. De Sneker Mixed Hockey Club is ook genoemd in de carrousel en in kaart gebracht op de geschetste beeldplaat van de gemeente SWF.

Voor de leden van ONS Sneek goed om te weten dat de Algemene Ledenvergadering van de vereniging uiteindelijk het beslissende orgaan is over de verenigingszaken.

Ter info: de geplande openingsavond van de Klaverjascommissie komt hiermee te vervallen. Nieuwe datum volgt.

ONS-voorzitter-Klaas-Uil-Foto-Laura-Keizer-702x336

Voorzitter Klaas Uil zal de vergadering openen, leiden en uiteindelijk weer sluiten op 20/10.

Data waarop de stukken ter inzage liggen: volgt z.s.m.

Delen