Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Bericht van de Ledenadministratie

Waarschijnlijk ten overvloede, maar toch nog even ter herinnering:
Spelers die stoppen met voetbal of elders gaan spelen kunnen dit alleen doorgeven middels een mail aan de ledenadministratie:
ledenadministratie@onssneek.nl
Melding aan de leider / trainer is dus niet voldoende.
Delen