Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Bestuur benoemt een Erelid en vier Leden van Verdienste

Foeke, Thea, Gert-Jan, Ria en Douwe onderscheiden

Afgelopen zaterdag 10 juni, decoreerde het bestuur van ONS Sneek maar liefst vijf leden. Onze clubarchivaris Foeke Zijlstra werd Erelid. Douwe en Ria Sikma, Gert-Jan ten Napel en Thea Klein Wassink mogen zich sinds zaterdag Lid van Verdienste noemen.

Een van de iconen uit de jaren zeventig en tachtig, Foeke Zijlstra, werd benoemd tot Erelid. Als je de “staat van dienst” van Foeke analyseert is deze langer dan een gemiddelde voorbeschouwing van SiVi. De ouderen kennen Foeke nog als speler van ONS 1. Een echt boegbeeld met 312 wedstrijden ‘op de teller”, verspreid over achttien seizoenen. Foeke speelde onder andere in het succesvolle team dat ooit op het allerhoogste amateurniveau speelde met coryfeeën als Ruurd Heerschop en Wieger Sinnema. Meer achter de schermen maar niet minder belangrijk is het gegeven dat hij als clubarchivaris de clubgeschiedenis vastlegt en dat al circa een halve eeuw (!). Maar liefst 150 mappen vormen de enorme database van onze vereniging die ook nog eens gedigitaliseerd is. Foeke werd zestien jaar geleden benoemd tot Lid van Verdienste. Hij is inmiddels zestig jaar lid. Het Erelidmaatschap komt hem zeer terecht toe.

Twee leden die bergen werk verzetten in de jeugdafdeling werden onderscheiden met het Lidmaatschap van Verdienste: Thea Klein Wassink en Gert-Jan ten Napel. Thea was als speler, leider en trainer van dames- en meidenteams actief sinds 1988, is inmiddels lid van de pool wedstrijdsecretariaat medewerkers en ook nog eens vijf jaar lid van de jeugdcommissie. Als klap op de vuurpijl was Thea ook nog betrokken bij de toneelclub die ONS Sneek in de jaren negentig rijk was.

Gert-Jan was maar liefst tien jaar leider van pupillenteams, die destijds nog F-jes en E-tjes heetten, en ONS Onder 13-2, hij was lid van de jeugdcommissie, waarvan twee jaar als voorzitter en voert nog steeds allerlei vrijwilligerswerkzaamheden uit als ondersteuner van de jeugdcommissie, met name tijdens speciale activiteiten op het sportpark. Ook voor Thea en Gert-Jan geldt dat de blijk van waardering vanuit het bestuur gezien de vele uren die men in het vrijwilligerswerk stopt, meer dan terecht is.

Wat dat betreft kunnen we naadloos doorgaan naar het echtpaar Ria en Douwe Sikma. Op “het lijstje” van Ria prijken onder andere de functies lid kantinecommissie, penningmeester van de supportersverenging, ledenadministrateur, contributieadministrateur en bestuursondersteuner. Die laatste functie bekleedt Ria nog steeds in nauwe samenwerking met Douwe die inmiddels 52 jaar lid is van onze club. Douwe was naast speler, leider en jeugdleider bestuurslid in drie termijnen. De huidige functies zijn voorzitter van de Club van Honderd en, zoals gezegd, bestuursondersteuner. Een imposante opsomming.

Al met al mag gesteld worden dat het bestuur vijf juiste keuzes heeft gemaakt. Alle vijf reuze gefeliciteerd. Samen zijn we ONS en mede door jullie is de club uitgegroeid tot wat het nu is. Een fijne club voor iedereen die op de toekomst is voorbereid.

v.l.n.r. Gert-Jan ten Napel, Thea Klein Wassink, voorzitter Joan van der Veen, Ria Sikma, Foeke Zijlstra en Douwe Sikma

 

 

 

 

Delen