Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Bingo-middag Vriendencub met gastspreker Alice Booij

Beste sportvriend en sportvriendin,

Volop nagenietend van de excursie naar de Martinikerk en de nazit in Markt 23, is het nu weer tijd voor een gezellige BINGO – middag voor de Vriendenclub en allen die zich verbonden voelen met de vereniging met vanmiddag als primeur een vrouw als gastspreekster en wel ALICE BOOIJ. Alice Booij begon haar journalistieke loopbaan in de 70 – jaren bij het Sneeker Nieuwsblad. Het werken in de journalistiek en daaruit voorvloeiend de communicatie loopt als een rode draad door Alice Booij haar werkzame leven. Als Sneker pur sang, ook wel genoemd als het ‘Orakel van Sneek’ kan zij heel boeiend en ook met trots vertellen over de geschiedenis van haar stad Sneek. Interessant is haar verhaal over het water dat sinds 1832 is verdwenen in Sneek wegens een cholera-epidemie, b.v. de Singel en Gedempte Poortezijlen. Ook heeft Alice Booij de geschiedenis van Sneek in boekvorm uitgebracht – ‘Van gracht naar ton’, ‘Sneek, zo was het’ en ‘Schepen, Schaatsen & Schilderijen’ – en heeft zij samen met Sippie Tigchelaar het boek geschreven met als titel ‘Schippersvrouwen’. Als rasechte Sneker praat zij altijd Snekers, thuis en op straat: ‘Ik weet niet of je het siën kinne, mar je kinne it wel hore, Sneekers fyn ik gewoan lekker!’ Na in de beginjaren voorlichtingsambtenares bij de gemeente Sneek te zijn geweest is Alice Booij anno 2024  zeer betrokken bij het Fries Scheepvaart Museum. Na het verhaal door Alice Booij, werkzaam bij Ambassadeurs Nationaal Landschap Zuidwest Friesland, zullen wij de geschiedenis van Sneek beter leren kennen!

VRIJDAG 8 MAART 2024 – BINGO

  • BINGO – MIDDAG met als gastspreekster ALICE BOOIJ en als afsluiting DRAAIEND RAD (€ 1,00 per plankje; graag gepast kleingeld meenemen)
  • Datum: VRIJDAG 8 maart 2024
  • Aanvang: 14.00 uur – inloop vanaf 13.30 uur met gratis koffie/thee en koek
  • Aanmelden bij Hans Jellema t/m 5 maart 2024. Telefoon: 06-53314463 of email: hajellema@hotmail.nl
  • Entree veld: ACHTERINGANG CLUBHUIS (Johan Willem Frisostraat 145)
  • Consumpties voor eigen rekening kunnen alleen worden betaald met de pinpas!
  • Als het traplopen voor u een probleem is, kunt u gebruik maken van de lift. Deze bevindt zich aan de zuidzijde (de brede trap) van het clubhuis. Mocht u ook problemen ondervinden met het vervoer naar en van het clubhuis, dan kunt u dit doorgeven aan Hans Jellema

Bestuur ‘Vriendenclub ONS SNEEK’:

Hans Jellema, Jan van der Veen, Doede de Jong, Stoffel Boersma en Douwe Tiesma

 

Delen