Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Contributie

Onze contributie-inning gaat de afgelopen jaren via Clubcollect. Clubcollect stuurt de leden in juli al een factuur, daarna herinneringen en aanmaningen. Het is de bedoeling dat we alle contributies in december van een seizoen binnen hebben. De meeste leden hebben dan ook hun contributie gelukkig wel betaald. Spijtig genoeg zijn er ook altijd leden die, na erg veel inspanning van onze kant, nog steeds hun contributie niet betaald hebben. Juist in deze verschrikkelijk moeilijke tijden voor de club, er komen immers geen inkomsten binnen via kantine of kassa, hebben we dat laatste stukje van de contributies hard nodig. De afgelopen week is er weer een mail gestuurd met een rechtstreekse betaal-link. Als het niet in de mail staat, kijk dan in de spam-mailbox. Wij willen jullie vragen om per ommegaande te betalen! Hartelijk dank voor de medewerking!

Bij vragen kun je bellen of mailen met Roelof en Dinie van der Wal

dinievanderwal@onssneek.nl / 06-29221716

Delen