Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

De vereniging van de Toekomst

Een paar dagen na de introductie van de nieuwe visie principes aan de leden, was O.N.S. alweer aanwezig bij het voorzitterscongres “De vereniging van de Toekomst”. Een kennissessie van onze partner Sportlink, gehouden op de inspirerende KNVB-Campus te Zeist. Een congres om kennis op te doen en om expertise te delen met vakgenoten.

Op dit congres een aantal koplopers aanwezig van maatschappelijke co-creaties in de sport. Verenigingen die al eerder zijn gestart met de implementatie van maatschappelijke activiteiten in de vereniging. Activiteiten die de vereniging sterker maken, maar ook bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problematiek. Best-Practices, met valkuilen waar we van kunnen leren. Uiteindelijk gaat het om het DNA bepalen voor je club. Leden maar ook de nieuwe populatie leden moeten zich thuis voelen op de club. Samenwerkingsverbanden zijn in de regel co-creaties tussen gelijkwaardige partners. In veel gevallen worden stichtingen in het leven geroepen, met participatie van besturen vanuit de deelnemende organisaties.

In de vereniging van de Toekomst kan een bestuur uitbesteed zijn, maar verwachting is dat je kleinere besturen (DB) gaat zien, met vele – kleine –  beter te bemensen werkgroepen. Vooral jeugd zal eerder in een werkgroep plaatsnemen, dan in een bestuur. In de nieuwe vereniging wordt veel met (geautomatiseerde) data gewerkt. Meer informatie gestuurd. Communicatie gaat via de Voetbal. App en van daaruit naar andere platformen. Gebruik van website en beperkt Social Media neemt af. Maar plaatsen berichten blijft zeker nodig. Aandacht om relevante informatie te delen, focus op verenigingsgerichte activiteiten. Maar vooral zal de vereniging van de Toekomst op zoek gaan naar (sociale) verbindingen. Zeker om leden te trekken, maar ook om een maatschappelijke rol te leveren in de samenleving. Gemeentes verlangen steeds meer van de vereniging. De vereniging wordt het middelpunt in de gemeenschap, centraal in de Civil Society. De buurt community rondom de sportclub.

Laakkwartier Den Haag (West 2): heeft haar activiteiten gebundeld in een stichting met thema “Buurthuis van de Toekomst”. In dit buurthuis worden over de gehele dag diverse activiteiten georganiseerd voor bewoners, maar ook voor leden. Inzet is dat het elkaar versterkt. Bewoners die overdag meedoen, helpen ’s avonds mee met de activiteiten van de club. Mede aanwezig op het congres de voetbalvereniging Rigtersbleek (Oost), tijdens een presentatie over maatschappelijke verbanden in de sport, al eerder gepresenteerd in de O.N.S. kantine (bijna 10 jaar terug), veel ervaring met een brede openstelling van het sportpark, waarbij Rigtersbleek een huiskamer is voor de wijkbewoners. Er zijn veel samenwerkingsverbanden, zoals met de ROC, fysiotherapie, ouderenorganisaties, woningbouwverenigingen, welzijn, gezondheid, onderwijs, bedrijfsleven en zorginstellingen. De vereniging stond bekend als een prestatieclub, maar wordt u geroemd om haar maatschappelijk karakter. Door de lokale activiteiten heeft Rigtersbleek veel instroom van jeugdleden en daarbij ook weer ouders die actief worden in de vereniging.

Trias uit Winterswijk (Oost) heeft veel dagactiviteiten uit het buurthuis ingebracht binnen de club. Hierbij verleend de gemeente subsidie voor uitvoeren sociale taken (zoals een wasserij voor werknemers die begeleiding nodig hebben en hybride leren). Waarde voor de vereniging is dat de begeleiders uit welzijn en onderwijs, ook ingezet worden op de activiteiten van de club (verenigingsmanager en trainer). Ook bij Always Forward (Hoorn) grote stappen in het maatschappelijk veld. Men heeft sponsoren gevonden als Ziggo en Vodafone, waarbij het geld niet gaat naar een spelersfonds, maar o.a. gebruikt wordt voor een verenigingsmanager die overdag activiteiten doet voor de vereniging, die op haar beurt weer nieuwe sponsoren maar ook omzet genereert. Uiteindelijk zichzelf ruim terugverdient. Mooie voorbeelden. Een brug: Always Forward was recent aanwezig op het grootse Walking Football toernooi bij Zuidoost United (West 1), tweehonderd 55+ ers in beweging. Een vereniging die uit nood samenwerkingsverbanden aangegaan is. Aardig voorbeeld is het contact met een Ghanese kerk, van waaruit weer jeugdleden maar ook volwassen doorstromen naar de activiteiten van de club. Daarnaast nog het gezonde voeding traject (Buurtbuik), wat weer vrijwilligers genereerd, maar zeker ook een buurthuis gevoel is. Komend jaar wordt voor de 25ste maal het Schoolvoetbaltoernooi georganiseerd wat kinderen maar ook hun ouders en begeleiders laat kennismaken met de voetbalvereniging. Recent zijn Bedrijfsvoetballers onderdeel geworden van de club, of beter: Wijksportclub BLMR.

Op het congres niet alleen Good Practices, maar ook andere kennisoverdracht. Uiteraard de ongekende mogelijkheden van de diensten van Sportlink. Opvallend daarbij de Omnichannel filosofie van communicatie. Een unieke formule die website, de voetbal. App en social media bindt en daarbij het werk eenvoudiger maakt (en je het eigenlijk met minder vrijwilligers kunt doen). Uiteraard blijft het een uitdaging om wel die mensen bezig te hebben die de basis activiteiten oppakken. Maar praktisch is het zeker. Is de ONS Sneek website aan vernieuwing toe? Zie voorbeeld: https://www.vvscherpenzeel.nl. Feit is dat er meer efficiency is te halen uit de pakketten. Wat voor veel verenigingen nog onbekend is, is de aanwezige managementinformatie. De ontwikkeling van je ledenaantallen, maar ook andere zaken. Digitalisering die de vereniging verder kan helpen in uitvoering en besluitvorming. Uiteindelijk kan digitalisering geld genereren (denk aan segment gerichte sponsoring, maar ook besparing op websitebeheer waar vele verenigingen nu veel geld voor weinig mee kwijt zijn).

Als gesteld, de nodige inspiratie voor de sportverenigingen, met mogelijkheden voor:

  • Optimalisatie van de digitalisatie binnen de vereniging. Het (nog) beter gebruik van Sportlink, de managementinformatie en het gebruik van Voetbal. App en website.
  • Het inventariseren en analyseren van passende maatschappelijke verbindingen.
  • Het introduceren van werkgroepen, waar ook jongeren makkelijk kunnen aanhaken.
  • Het opzetten van een Communicatieplan waarbij DNA en identiteit van de vereniging wordt verwoord in proposities die passend zijn bij de club en (potentiele) leden.

IMG-20190607-WA0006 Sportlink.1

Delen