Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Erfgoed – Wij van de Hillside (editie 75-jaar Oranje Nassau Sneek)

Het is een willekeurige thuiswedstrijd in de eerste klasse in het seizoen 1979-1980. Zo eentje waar je al dagenlang voor door de stad fietst. Langs de (meestal sport) winkels en cafés, het affiche speuren, hangen ze al, waar nog niet…?

De wedstrijdaankondiging van a.s. zaterdag spotten, en alvast geclaimd het plakkaat wat ik die maandag erop zal halen bij sportzaak Zandstra. Uiteindelijk zal een lange rij affiches het zolderplafond van mijn ouders bestrijken. Illustere posters: ONS – ACV, ONS – IJsselmeervogels, ONS – Quick Boys, ONS – Rijnsburgse Boys en ONS – Huizen hingen zij aan zij. Naast overigens de posters van Feenstra Verwarming. (Posters van ONS – Damwoude, kan ik me niet meer herinneren). Woon er al bijna 25 jaar niet meer, het huis is verkocht, maar ik denk dat de posters er wel aan het plafond geplakt zijn…….

Op de dag van de wedstrijd zelf zwelt de stoet op de Johan Willem Frisostraat langzaam aan. Hoe dichter je bij het Zuidersportpark komt, hoe lastiger het wordt op de fiets om langs de wandelende menigte, en de luie autobezitters (die notabene allemaal dichtbij willen parkeren).Te komen. Fiets in de betonnen standaard en dan aansluiten in een dikke rij voor de kassa, en langzaam schuifelen langs de kassa. Boekje halen en vervolgens vindt en zoekt een ieder zijn/ haar plekje langs de lijn. Onder het afdak, achter de goal van de tegenstander, op de middellijn aan de overkant, bij een cornervlag. Velen verzamelen zich op de heuvel. Afhankelijk van de aanvallende zijde, links of rechts van het clubgebouw. Door het volk liefkozend ‘The Hill’ genoemd, een enkeling praat al van een Hillside. De wedstrijd begint. Langzaam komt er een verbondenheid. Het Hillgevoel. Na een overtreding op een oranjehemd wordt een community song en mass ingezet vanaf deze Hill. De boodschap aan de scheidsrechter is kort maar helder: “Skrieve, skrieve, skrieve”.

Oftewel de geboorte van een schrijverscollectief ………..

Vijfentwintigjaar geleden was er voor het eerst sprake van een Hillside, the making of………

WIjVandeHill_1

Ze staan er niet elke wedstrijd, soms staan ze zelf in het veld, maar ze zijn een eenheid. Bewust of onbewust. Zelfs bij uitwedstrijden zoeken ze de Hill. ‘De Beus’ en zijn makkers aanmoedigen. Gillen bij de acties van Wieger Sinnema, genieten van de inzet van Stoffel Boersma en de wekelijks weer ‘man tot man’ dekkingsactie van Lieuwe van der Zee.

Zo maar een aantal namen uit dat roemruchte seizoen: Gerrit Nieuwland, Jan Groninger, Willem ‘de Panter’ Elzinga, Akke Sinnema, Wietse van der Steege, Hylke de Jong, Peter Reijenga, Jan Boomsma, Thijs Reitsma, Germ Smits, Sjack Jansma, Robbie de Jong, Sietse Valk, Jappie Wesselius, Arnold Bergstra, Lolke ‘Knoet’ Cnossen, Jan Lourens, Johan Laanstra, Bart Wisse, Sipke Eekma, Rein Reinsma, Onno Wynia, Tjalling Yntema, Jan Jaasma, Fokko Zijlstra, Auke Stroband, Jan Vellinga, Ymo Sinnema, Pier Bruinsma, Willem Huistra, Jan Jacob Jaasma, Wicher de Boer, Harry Wierda, Rinus Rooth, Auke Buma, Peter ‘Angel’ de Vries, Lieuwe Bil, Arnold Piersma, Wiebe Akkerman, Robert van der Meulen, Durk Sybesma, Peter Andela, Dhr. Radsma, Klaas Veenstra, Johan Nijdam, Dick Kits, Hans van der Berkt, Sjoerd ‘Burk’ Bergstra, Ids ‘Salo’ Boot, Piet Ouwehand, Jan Roelof Middeldorp, Atte Roskam, Durk Boomsma, Ype Schouwstra, Rikus Hoogstra, Henk de Boer, Reinier Reitsma, Egbert Abbink, Jaap Strikwerda, Douwe Rijpkema, Johan Metselaar, Jacques Haak, Henk Kalteren, Sipke Plat, Joes van Delden, Chris Speelman, Gerrit Schuil, Albert Hoogeboom, Japie Rofekamp, Tom Reijenga, Jan Hans de Jong, Gerrit Rooda, Theo van der Wal, Louis Ubbens, Willem Ykema, Evert Metz, Dicky van der Heide, Frans ‘Pa’ Verweij, Dicky Pruiksma, Gerrit Yntema, Freddie Veenema, Rinie van der Esker, Theun van der Schoot, Red Feenstra, Henk Faber, Tom Andréa, Michiel ‘de Zuid’ Zuidema, Anno Brouwer, Doede de Jong, Koen ‘Lappen’ Jaasma, Richard Piersma, Derk Schram, Geert Sibma, Bauke van der Meulen, Piet van Meekeren, Ko Jansen, Theo de Haan, Siemen Smits, Jelle Wolthuizen, Andries Bosma, Jac. Landstra, Rinie Kroontje, Peter Jansma, Dhr. Van der Schaaf, Stefan Diphoorn, Simie Speelman, Paul Buma, Popke de Jong, Rick van der Wal, Henk-Jan Jaarsma, Gerard Spoelstra, Feike Bergstra, Eddie de Boer, Jurjen van der Wal, Tom Harkema, Jan Zuidema, Piet Hilverda, Yge Visser, Rinus van der Bom, Willem Vellinga, Hans Jellema, Siebe Sytsma, Piet Goeman, Gert-Jan Faas, Sander de Groot Boersma, Fokke Jansma, Johan Rienstra, Marco Bolt, Sietse Wynia, Jan Dijkstra, Harm Postma, Tjalling Tjalsma, Bauke Algera, Wieger Haanstra, Bert Kalteren, Robbie Bosma, Albert Wybenga, Dick Plat, Henk Minks, Koos Oosterhaven, Louis Zuiderveld, Jeen Piersma, Gerben Otto Visser, Johan ‘Blikje’ Feenstra, Auke Nijboer, Jochem Beetsma, Chris Piersma, Bernard Hoomans, Peter van Engen, Bas en Cees van der Meulen, André Bleeker, Henk Haanstra, Jan Hofing, Peter Jansen, Henk Martens, Wil de Haan, Jurjen Sweering, Wybren Wiersma, Elma Westerhof, Tjeerd van der Vaart, Epi Dijkstra, Chr. Van der Meer, Louis Sibma, Piet Bandstra, Jan Rienstra, Evert ‘Eno’ en Jan ‘Bobo’ Noorderwerf, Anne de Vries, Henk van der Veer, Gerard van Leeuwen, Rudolf Klein Wassink, Jan-Piet Booy, Reinier van der Steege, Peter Meijer, Rudi Rienstra, Sjoerd Talsma, Tjerk Bakker, Henk Peter Blok, Alfred Knorr, Gerrit Mulder, Gerrit Visser, Peter Ypma, Gerrit Lam, Wieger Veenstra, Jenjo Meester, Wibo Drost, Ate Brouwer, Reinder Dijkstra, Hans Verschoof, Sjoerd Wesselius, Jan Boonstra, Gerrit Zwerver, Martin Speelman, Peter Schot, Ruurd de Groot-Boersma, Gjalt Luehof, Marco van der Schaft, Ruud Veldhuis, Peter de Jong, Wopke Elzinga, Rein van Breda, Roelof Boekelman, Grietsje Andela, Peter Wiersma, Wolter Tjaarda, Dirk-Jan Lepstra, Albert Sybesma, Lolke Sinnema, Wout Pietersma, Ronald de Haan, Otto Bosma, Lubbert Kamstra, Rienk Pruiksma, Bob Haanstra, Tjerk Visser, Eelke Wiarda, Jan van der Veen, Klaas de Haan, Gerard Vellinga, Jan Flikkema, Marco en Richard Brinksma, Bauke Wester, Jacob Akkerman, Eize Pool, Jos Swierstra, Dirk-Jan Zuiderveld, Anton Westhof, Sietse de Boer, Hilly Annema, Gerrit Schram, Romke de Jong, Ane Mulder, Jelmer Beetsma, Wytze van der Zee, Douwe Dijkstra, Nico Brandsma, Gerrit Tichelaar, Age Nijdam, Arjan de Boer, Lutzen Faber, Klazien de Boer, Roelof van der Wal, Jan de Groot, Louis Meijer, Kerst Boomsma, Meindert Riemersma, Theun Nieuwland, Gerard van der Schoot, Johan van der Veen, Freddie Meester, Ying Mellema, Reinder Baarda, Henk Bijlsma en Harry Wagenaar.

25 jaar Hillside. Niet allen zijn helaas meer onder ons, niet allen zijn genoemd in deze opsomming, niet allen zijn ONS-ers, kwamen gewoon bij regelmaat kijken, waar mogelijk en hopelijk zien we een groot aantal van hen terug op het 75 jarig jubileum in 2007.

Soms kijk ik weer eens in de lucht, zie het plafond van het ouderlijke huis, de rij met posters. We zijn in het genoemde seizoen nooit met een ZWH-bus op pad geweest naar een uitwedstrijd. Wel werd er zo veel als mogelijk ‘verdicht’ gereden. Alles auto’s zaten richting uitwedstrijden afgeladen vol. Op de plaats des delicts ging het bijna altijd goed (op een incidentje in Kampen na) en Ijsselmeervogels uit is onvergetelijk. Zo ook de Hill, het zou mooi zijn om met een aantal oudjes, maar met zeker ook de jongere generaties het nogmaals te beleven. Met een: we hebben een ‘O’, we hebben een ‘N’, we hebben een ‘S’, ONS!!!,

La, la, la, la, la, la, la, la. Met als klapper een door Bauke Wester ingezette: Tsjieke, tsjieke, tsjieke! Vijfentwintig jaar Hillside, voor de een was het een middagje, voor de ander een het een ‘Way of Life’ geworden. Welke wedstrijd er ook gespeeld wordt, bij entree gaat er direct een spiedend oog naar een heuvelachtige staanplaats.

Peter van Antwerpen.

Bron: Jubileumboek 75-Jaar Oranje Nassau Sneek (januari 2007).

Delen