Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Fusiecommissie ONS Sneek/SWZ Boso Sneek geeft opdracht terug

De leden van de fusiecommissie van ONS Sneek/SWZ Boso Sneek zijn in een impasse terecht gekomen met betrekking tot de locatiekeuze voor de fusieclub en geven daarom de opdracht terug aan hun bestuur.

De leden van de fusiecommissie van ONS Sneek hebben voorkeur voor Harinxmaland,  de leden van de fusiecommissie van SWZ Boso Sneek hebben aangegeven op Tinga te willen blijven.

Beide besturen beraden zich momenteel op de nieuwe situatie en gaan op korte termijn met elkaar in gesprek.

Beide commissies willen benadrukken dat de samenwerking uitstekend was en dat er constructief in een sfeer van wederzijds vertrouwen is samengewerkt.

Ook met Gemeente SWF (in het kader van de Sportcarrousel) zijn diverse opbouwende gesprekken geweest, overigens zonder dat Gemeente SWF zich formeel over een concrete visie t.a.v. sportvelden heeft uitgesproken.

Delen