Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

GrootSneek: CDA SWF stelt vragen over kunstgras ONS Sneek

Vandaag vervolg in de berichtgeving in de pers over de veldenproblematiek bij o.a. ONS Sneek. Op de website van GrootSneek het bericht dat de CDA fractie van SWF vragen heeft gesteld over de situatie op het Zuidersportpark; het niet handelen van de gemeente ondanks vroege meldingen en evt. consequenties mocht de licentie niet worden afgegeven.

http://www.grootsneek.nl/2017/08/16/cda-swf-stelt-vragen-veld-sneek/

Bron www.GrootSneek.nl (16-08-2017):

Sneek – Het CDA vraagt zich in haar schriftelijke vragen aan het college van B en W van de gemeente Súdwest-Fryslân af waarom het college, ondanks vroegtijdige (2014) signalering van ernstige slijtage aan het kunstgrasveld bij voetbalvereniging ONS, niet eerder actie heeft ondernomen en heeft het college een aantal vragen voorgelegd:

Klopt het dat de gemeente geen maatregelen heeft getroffen, ondanks vroege signalen van de voorzitter van de voetbalclub dat het veld aan ernstige slijtage onderhevig is?
  1. Wat is de reden dat dit al in 2014 bekend was, maar dat er tot deze maand geen actie door het college is ondernomen?
  2. Klopt het dat er verschil van inzicht is ?. De krant meldt dat de vereniging (ONS) aangeeft dat de algehele demping van het veld onvoldoende is. De portefeuillehouder geeft aan dat het probleem zich beperkt tot slechts de doelgebieden. Hoe verklaart het college dit en wat zijn de consequenties
  3. Wat is de reden dat het onderhoud en/of de vervanging niet in enig onderhoudsprogramma of meerjarig investeringsprogramma is opgenomen waarmee deze problematiek voorkomen kon worden?
  4. Welke stappen onderneemt het college richting de vereniging, welke acties kunnen ze verwachten, wat is hiervoor het tijdpad en hoe communiceert het college dit ?
  5. Hoe zit het met de verantwoordelijkheid als er iets gebeurd waarvoor de gemeente aansprakelijk wordt gesteld ?
  6. Kan deze onverwachte problematiek zich ook op andere velden voordoen, kunnen we meer problemen verwachten? Hoe borgt het college dit ?
Delen