Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

“Ik wou dat het weer weekend was”

Afgelopen dinsdagavond was het dan eindelijk zover. Na meerdere keren uitstel door corona kwam de theatergroep Live Your Story langs bij ONS Sneek. In het kader van Ovivi (Ons Voetbal Is van Iedereen) werd de voorstelling “Ik wou dat het weer weekend was” gespeeld voor jeugdleden (o13 t/m o19), ouders, vrijwilligers en trainers van onze vereniging. Ook andere voetbalverenigingen uit onze gemeente, de provincie Fryslân en onze maatschappelijke partners waren uitgenodigd door ONS Sneek.

 

De voorstelling is door de KNVB in samenwerking met Live Your Story gemaakt om racisme en discriminatie in het voetbal tegen te gaan en diversiteit en inclusiviteit te promoten. Bijzonderheid is dat de voorstelling voor de allereerste keer in Nederland bij een amateurclub voor de doelgroep werd gespeeld.

Op vermakelijke wijze werden er voor zo’n kleine 200 aanwezigen twee voorstellingen gespeeld gevolgd door een workshop, vraaggesprek over discriminatie, racisme, diversiteit en inclusiviteit. De reacties van de aanwezigen waren erg positief.

Voor onze club een mooie manier om invulling te geven aan één van onze kernwaarden, Inclusiviteit. Iedereen is welkom bij ONS Sneek.

Als club willen we de medewerkers van de KNVB, de projectleider Ovivi, de spelers en medewerkers van de theatergroep Live Your Story en alle overige betrokkenen in onze vereniging nogmaals bedanken voor het verzorgen van deze waardevolle avond.

Delen