Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

In memoriam Jannes Hofstra

Maandag 17 oktober j.l. overleed onze oud-voorzitter Jannes Hofstra, na een kort ziekbed op 71-jarige leeftijd. Jannes leidde de club vlak na de eeuwwisseling. Jannes werd lid op veertienjarige leeftijd en bleef dat tot zijn 25e, speelde dus in de junioren en later in de senioren en combineerde een en ander met vrijwilligerswerk. Zo was hij jeugdtrainer en jeugdleider. Vanwege vertrek naar elders, hij was werkzaam in het onderwijs, werd het lidmaatschap verbroken. In 2001 vestigde het gezin Hofstra zich weer in Sneek en toen hij zijn gezicht weer liet zien op het sportpark bij wedstrijden van zijn zoon Marcel, werd hij benaderd om ook weer ”iets te doen bij de club”. In het bestuur kwam een vacature vrij door het vertrek van Peter Schot, en Jannes nam zijn plaats in. In de jaren 2002 en 2003 was hij vice-voorzitter van het bestuur waarin ook Wim Deenik, Dick Kits, Wicher de Boer, Douwe Sikma, Jan Vellinga en Sjoerd Jaasma zitting hadden. In 2004 werd hij benoemd tot voorzitter. Die functie bekleedde Jannes tot december 2006, waarna Jan Hofing het stokje overnam.

Het waren niet de meest rustige jaren uit de geschiedenis van onze club. Sportief ging het voor de wind, maar in organisatorische zin was het een turbulente periode. Onder leiding van Jannes Hofstra kwam ook de samenwerking met de jeugd van TOP’63 tot stand die een aantal jaren na zijn vertrek weer werd beëindigd. Jannes bleef echter lid van de club tot drie jaar geleden.

ONS Sneek is veel dank verschuldigd aan Jannes Hofstra die veel tijd en energie heeft gestoken in de club in, zoals gezegd, niet gemakkelijke tijden.

De advertentie sprak van: “Van het leven genoten. Met een lach en een traan voor iedereen, zonder uitzondering, klaargestaan.” Zo herinneren ook wij ons Jannes Hofstra.

We wensen de familie en naasten veel kracht en sterkte toe.

Bestuur ONS Sneek

Delen