Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Inkomsten uit Nalatenschappen

Nalatenschappen bieden grote kansen voor sportverenigingen (dus ook ONS Sneek) en sportbonden. Steeds meer mensen vinden het prettig hun vermogen of een deel daarvan na te laten aan goede doelen. Professor Theo Schuyt (VU) geeft aan dat de komende jaren meer mensen bereid zijn een goed doel op te nemen in hun testament. Wat veel sportverenigingen en sportbonden niet weten is dat ook zij erfbelasting vrij kunnen ontvangen. Het is belangrijk dat sport zich gaat meten met de goede doelen en haar achterban informeert over de mogelijkheden.

 

Testament of legaat
Alle sportverenigingen en sportbonden beschikken over vrijwilligers, oud sporters en supporters die graag bereid zijn de vereniging op te nemen in hun testament, zo blijkt uit  onderzoek. Een sportvereniging opnemen in een testament kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de vereniging mede erfgenaam te maken of een legaat na te laten. Voor erflaters is het belangrijk ook na hun dood nog iets te betekenen voor hun sportvereniging. Een mooie gedachte. Het opstellen van een testament verloopt via een notaris. Die kan je ook informeren over andere vormen van nalaten.

Belasting
Alle organisaties met een SBBI of een ANBI-status betalen geen belasting over de ontvangen inkomsten uit nalatenschappen.

Kijk hier voor de bron meer informatie.

 

 

 

Delen