Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Kenniscafé: “Sport en Vluchtelingen”.

Een prima opkomst bij het Kenniscafé in Utrecht (3/10) met o.a. Michael van Praag (huisband café du Sport) en Maarten Tjallingii (mental coach en met een eigen voorbeeld uit zijn jeugd in Afrika) maar zeker ook een aantal wetenschappers van de Universiteit Utrecht, een paar rolmodellen van Statushouders en tot slot vertegenwoordigers van sportverenigingen. Vluchtelingen en Statushouders die aan de hand van een aantal persoonlijke verhalen een beeld hebben gegeven van sport als playground voor integratie.

COA en samenwerking met sportverenigingen: door studie is vastgesteld dat sport- en beweegactiviteiten op COA-opvanglocaties mooie kansen bieden voor de doelgroep. Zo kan het de lichamelijke en mentale gezondheid verbeteren en isolement doorbreken. Per COA-locatie (in Nederland) zijn 3-5 sportverenigingen actief. Dit zijn in het algemeen bevlogen verenigingen, die gemotiveerd zijn om de vluchtelingen via deelname aan de sport te laten integreren in de maatschappij. Het aanbod van de verenigingen wordt in de regel gewaardeerd door de vluchtelingen. Ze gaan activiteiten meedraaien maar ontplooien ook eigen activiteiten zoals koken op de club. Vluchtelingen sporten liever buiten de COA-locatie, dan op de COA-locatie (slechts 18{05940be14b0e3068ee5eed29b1ea40ab5eb6f15ec3cd6d03f2943436d3335eab} volgt op de locatie de activiteiten). Sporten buiten het AZC heeft voor vluchtelingen een hogere waarde. Sporten bij een sportvereniging is voor hen een waardering. Voor verenigingen geldt dat deze veelal onbekend zijn met de activiteiten van de COA. Lastige is dat bewoners van de COA een vrij hoog mutatie gehalte ondergaan, en dus niet vast kunnen koppelen aan een sportvereniging. In veel gemeenten zijn er stimulerende mogelijkheden, o.a. via de sportbuurtcoach van de gemeente.

Afbeeldingsresultaat voor kenniscafe utrecht
Tips algemeen en voor de vereniging:
  • Zorg voor duurzaam sportbeleid bij COA; met voldoende uitvoeringscapaciteit en een vast aanspreekpunt bij de sportvereniging.
  • Onderhoud als COA en gemeente goed contact met de contactpersoon van de vereniging.
  • Informeer de doelgroep over de functie van sportverenigingen in Nederland (verwachtingsmanagement).
  • Zorg ervoor dat COA en sportvereniging dezelfde doelen nastreven.
  • Werk aan draagvlak binnen de sportvereniging voor de samenwerking met COA. Profiteer van goede ervaringen.
 • Weet dat maatschappelijke ontwikkelingen van invloed zijn op de medewerking vanuit de sportverenigingen

 

Diverse:

 • Elke regio kent vanuit de GGD gezondheid coördinatoren Statushouders.
 • Kijk naar wat werkt; kijk naar voorbeelden die succesvol zijn; kijk en vergelijk, waarom zijn andere verenigingen succesvol.
 • Bij een aantal verenigingen zijn vluchtelingen succesvol ingestroomd als lid en als vrijwilliger.
 • Wil je als vereniging een samenwerking starten met een COA, zorg voor een enthousiaste clubvertegenwoordiger en een dito medewerker van de COA. Per locatie wordt bepaald hoeveel geld en tijd vrijgemaakt wordt voor de sportactiviteiten.
Delen