Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Leden ONS Boso Sneek stemmen voor nadere samenwerking met SWZ Boso Sneek

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering hebben de leden van ONS Boso Sneek zich in grote meerderheid uitgesproken voor samenwerking met SWZ Boso Sneek. Er werden 239 stemmen uitgebracht op de vraag:

‘Krijgt het bestuur van ONS Boso Sneek toestemming van de leden conform de aanbevelingen in het onderzoeksrapport van december 2016 de mogelijkheden tot samenwerking met SWZ Boso Sneek verder te onderzoeken en uit te werken’.

Deze vraag werd 191 x met JA beantwoord. Er waren 46 stemmen tegen en 2 blanco stemmen. In percentages betekent dit: 80{05940be14b0e3068ee5eed29b1ea40ab5eb6f15ec3cd6d03f2943436d3335eab} voor, 19{05940be14b0e3068ee5eed29b1ea40ab5eb6f15ec3cd6d03f2943436d3335eab} tegen en blanco 1{05940be14b0e3068ee5eed29b1ea40ab5eb6f15ec3cd6d03f2943436d3335eab}.

Op zeer korte termijn zal ONS Boso Sneek deze uitslag rapporteren aan de Gemeente SWF, voorzien van opmerkingen die door diverse insprekers tijdens de Buitengewone Ledenvergadering zijn geuit.  Bovendien zullen gesprekken met SWZ Boso Sneek gestart worden over de vanaf nu te volgen procedures. Het inventariseren van de diverse wensen en eisen en daarmee samenhangend het opstellen van een stappenplan zal de komende periode de hoogste prioriteit krijgen. Uiteraard zal er regelmatig een terugkoppeling plaatsvinden naar de leden, waarbij zorgvuldigheid in het proces voorop zal staan.

 

Bestuur ONS Boso Sneek

 

Delen