Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Ledenbrief: ClubCollect

Best clubleden van ONS Boso Sneek,

Vandaag heeft Clubcollect de facturen voor het eerst voor ONS Boso verstuurd. Het kan zijn dat er bepaalde zaken niet goed overgenomen zijn uit het vorige system of dat er anderzins fouten zijn opgetreden. Als u vragen heeft kunt u dat melden en dan zal het uitgezocht worden. Via de link die u in uw mail heeft gekregen kunt u de vragen stellen. Wat wij zelf al gezien hebben is dat je op de factuur niet de voornaam van het betreffende kind kan zien. Dat is lastig. Voor de volgende keer laten we dat aanpassen, maar voor deze facturen kunnen we dat niet meer veranderen.

Hopelijk heeft u wat begrip voor eventuele opstart problemen. Met elkaar komen we er wel uit en gaan we voor een meer geautomatiseerd systeem waar we in de toekomst veel plezier van zullen hebben.

Wat betekent dit concreet?

Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoon (06) nummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor de contrubutie inning.

Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u vinden op https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html.
Voor ONS Boso Sneek nemen Roelof en Dinie van der Wal de verwerking en administratie tbv Club collect op zich. Zij zorgen ervoor dat de gegevens goed doorgegeven worden aan club collect. Zijn er veranderingen in e-mail adres, bankrekening nummer en/of telefoon nummer dan vragen we u dit door te geven aan vrijwilligers@onsbososneek.nl

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de Roelof en Dinie of met de ledenadministratie: ledenadministratie@onsbososneek.nl
Voor meer informatie over ClubCollect verwijs ik u graag naar de website www.clubcollect.com.

Het Bestuur van ONS Boso Sneek

Delen