Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Nieuw kabinet: Sportakkoord met Gemeenten

Per heden is een nieuw kabinet actief, met daarbij ook nieuwe doelstellingen t.a.v. de Sport. Daarbij uiteraard de vraag hoe de gemeente nader de sport invullen (zeker met het oog op de komende verkiezingen), maar altijd goed te weten wat de centrale overheidskaders zijn.

Via www.binnenlandsbestuur.nl komen we tot de volgende invulling:

Het nieuwe kabinet wil met gemeenten een sportakkoord sluiten. Doel is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken.

Diversiteit

Andere belangrijke partners zijn de sportbonden, sportverenigingen en sporters met een beperking. Bij het toekomstbestendig maken van de sport hoort volgens het kabinet ‘in onze tijd’ ook diversiteit in de samenstelling van sportbonden, net zoals de ontwikkeling van open sportclubs in wijken en een laagdrempelige toegang voor kinderen.

10 miljoen euro

Voor het versterken van de positie van de sportbonden trekt het kabinet structureel 10 miljoen euro uit. De regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties wordt daarnaast verlengd.

————————————————————————————————-

De concrete paraaf:

 

 

Delen