Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Nieuwjaarsreceptie 2017

De Nieuwjaarsreceptie was dit jaar gecombineerd met een Nieuwjaarswedstrijd (tegen Sc Genemuiden) en de ondertekening van het per 2017-2018 actieve Hoofdsponsorschap met sponsor: “De Witte Lakenvelder”. De wedstrijd ging vanwege Koning Winter niet door, de ondertekening wel. Zo mocht voorzitter Harm de Wagt, voor een gezelschap dat speciaal voor de overdracht van de beste en sportieve wensen was gekomen, en uiteraard de traditionele Nieuwjaarsrede, aftrappen voor een goed gevulde kantine van O.N.S. Sneek.

Hij opende zijn Nieuwjaarsspeech met het goede nieuws van de sponsorovereenkomst met De Witte Lakenvelder (per 1 juli 2017). Het aankomende hoofdsponsorschap werd met applaus begroet. Eind juni loopt de huidige sponsoring met Boso af, en dan verandert de naam weer naar O.N.S. Sneek. De Wagt dankte alvast Boso voor de vijf plezierige jaren van Hoofdsponsorschap. Een periode waarin veel is bereikt van de doelstellingen. Zo draaien we alweer een aantal jaren mee op hoog amateurniveau; presteren de jeugdteams goed; staan we in de nationale Top20 van best presterende teams; en hebben we nu de status van gecertificeerde jeugdopleiding. Ook de komende jaren gaan we door met investeren in de jeugdafdeling en de doorstroom van Jeugd naar Senioren. De Wagt mocht ook melden dat er nieuwe overeenkomsten zijn getekend met hoofdtrainer Chris de Wagt (per 1 juli a.s.) en dat de overeenkomst met de jeugdcoördinator Marcel Frankena wordt gecontinueerd.

De Wagt gaf ook aan dat Leo de Wagt de Technische Commissie gaat verlaten per komend seizoen; in zijn plaats komt Joan van der Veen (voorheen voorzitter Business Club); en dat het seizoen 2016-2017 zijn laatste termijn is als voorzitter van ONS Boso Sneek. Ook Sjoerd Kuipers stopt als bestuurslid, dit vanwege gezondheidsproblemen. Harm nam ons mee in de wereld van de KNVB: CAO voor spelers, Licentieverklaringen, veiligheidsvoorschriften e.d.

Over de samenwerking met SWZ Boso Sneek nog geen nieuws. De beide besturen van de verenigingen hebben het Onderzoeksrapport van de Commissie Samenwerking gekregen. Dit rapport is nog ter onderlinge bespreking, belangrijk daarbij wat de doelstellingen zullen zijn van de beide besturen. Daarvoor is nog een gezamenlijk bestuursoverleg tussen ONS en SWZ te plannen. Onbekend is nog of de in potlood genoteerde BALV van 27.01 door gaat.

Tot slot van zijn rede een dankwoord aan de vele vrijwilligers. Zo is tijdens de kerstvakantie hard gewerkt in de kantine, met als resultaat een nieuw plafond. Complimenten en dank ook aan de Club van 100. En specifiek ook een dankwoord aan de vrijwilligers van de kantine; een prachtige marge afgelopen jaar, en een mooie netto opbrengst voor de verenigingskas.
Met een fictieve handeling introduceerde de voorzitter de nieuwe website; opgemaakt en voorbereid door de actieve Mediaredactie van ONS Boso Sneek en ZWF-Ontwerp (Bolsward). Het slotapplaus was voor Harm de Wagt, het was (voorlopig) zijn laatste Nieuwjaarsspeech. En na afloop deze keer geen champagne, maar een heerlijk bakje De Witte Lakenvelder ijs.

Delen