Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

ONS Erfgoed: In den beginne

In den beginne….

Net als veel verenigingen is O.N.S. ook ontstaan uit straatvoetbal, in een tijd dat de auto het stadsleven nog niet beheerste. Clubs als Mobiel Sneek en de Zwaluwen stonden aan de wieg van O.N.S. Eerder nog, in 1903, werd er in de stad een Christelijke voetbalvereniging opgericht door de tienjarige (1) Siebe de Wolf. Siebe en zijn vrienden richtten de club Be Quick op. Lang bleef het clubje niet bestaan, want Siebe en zijn maten gingen op zondag wel eens stiekum kijken bij L.S.C. En dat had zo zijn gevolgen, want vier jaar na de oprichting van het Christelijke Be Quick ging Siebe over naar L.S.C.

Overal in de stad werd er in de vooroorlogse jaren gevoetbald op straten, pleinen en plantsoentjes. Dat straatvoetbal gebeurde lang niet altijd met een leren voetbal. Zo voetbalden vele jongens met een varkensblaas of soms een krantenbal. Een echte leren bal kostte in de dertiger jaar toch al snel vijf gulden. In die tijd een hoop geld, waarin veel gezinnen van 8 a 10 gulden moesten zien rond te komen. Nee, de straatvoetballers moesten zich behelpen en deden dat dan ook.

De een zorgde voor wat oude kranten en de andere had nog wel een eindje touw liggen en al snel werd er afgetrapt met een bal. Na afloop van ut partijtsje nam de balbewaarder de bal mee naar huis. Een kostbaar bezig zo’n krantenbal. Een fraaie anekdote dat één van de voetballers op een avond bij de balbewaarder op de stoep staat en enigszins bedremmeld vraagt: “Su ik dy bal wel waer met krije kanne, oans moeke het ut feuilleton noch nyt lezen!”.

In het zaaltje van de dames Volberda aan de Gedempte Pol (in de volksmond werd het toenmalige gebouw waar de kinderbewaarschool is gevestigd was ‘Saakjes Belangen’ genoemd), komen op 4 april 1932 spelers van de straatvoetbalverenigingen Mobiel, de Zwaluwen en Olympia bij elkaar. Bij de oprichtingsvergadering waren betrokken de heren Theun Banning, Hendrik Gjaltema, Willem de Boer en Rients van Buren. Met de andere aanwezigen richten zij de Christelijke voetbalvereniging Oranje Nassau te Sneek op. Er wordt gestart met 35 leden, die tijdens de oprichtingsvergadering een voorzitter kiezen. ‘Uit hun vermidden’ is echter niet van toepassing. Want de beoogde eerste voorzitter wordt Jan de Groot Boersma, die op de gedenkwaardige avond niet aanwezig is. Hij heeft de vergadering echter vooraf toegezegd dat wanneer hij wordt voorgedragen als voorzitter deze functie ook zal aanvaarden. Aldus geschiedde.

 

ONSErfgoed_InDenBeginne

Delen