Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

ONS Sneek ontwikkelt met Hanze Hogeschool Sportpaspoort voor kinderen

Pilot Julianaschool gestart

Begin februari benoemde voetbalvereniging ONS Sneek Ruben Eijzenga tot maatschappelijk coördinator. De club  gaf hiermee een persoonlijke invulling aan haar maatschappelijke visie in het kader van “Iedereen doet mee” en “Iedereen beweegt”. In het beleid van ONS Sneek is verweven dat men zich breder wil oriënteren dan puur alleen met voetbal bezig zijn. En dat haar maatschappelijke rol meer is dan sec alleen doneren aan een goed doel.

Na een voorbereidingsperiode van drie maanden, waarin gesprekken werden gevoerd met diverse partijen op het gebied van educatie, sport, gezondheid en – vanzelfsprekend – de gemeente SWF, werd op donderdag 16 mei gestart met de eerste pilot. Ruben Eijzenga: “We starten met het geven van twee lessen voor groep 6 van de Julianaschool. In de eerste les ligt het accent op veelzijdig bewegen, waarin we individueel willen uitvinden waar ieders kwaliteiten liggen. We doen dit via het reeds bestaande Athletic Skills Model. In les twee wordt gewerkt met een Sportpaspoort. Aan de hand van een aantal motorische tests op het gebied van grondvormen van bewegen, de ervaringen uit de eerste les en het invullen van een vragenlijst willen we per leerling een top drie samenstellen waarin we een, natuurlijk vrijblijvend, advies geven welke sporten het meest passend voor hem of haar is. De vragenlijst is opgebouwd uit diverse onderwerpen zoals “Vind je het leuker om binnen of buiten te sporten”, “Vind je een teamsport leuker dan een individuele sport” of “Sport je puur voor je plezier of wil je graag winnen”. Deze module is samen met de Hanze Hogeschool ontwikkeld.

Reden voor het initiatief van de Hanze Hogeschool was onder andere het feit dat landelijk onderzoek heeft uitgewezen dat maar liefst vijftig procent van kinderen in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar uitstroomt uit het verenigingsleven. Het is de bedoeling dat de pilot na de vakantie een vervolg zal krijgen. Douwe Jan van der Wal: “De Thomas van Aquinoschool en de Master Sneek school zullen in het najaar volgen en er zijn ook contacten gelegd met andere scholen en organisaties in de kinderopvang, zoals BSO’s. In eerste instantie komen kinderen in de gemeente SWF in aanmerking voor het initiatief. We werken nauw samen met de gemeentelijke buurtsportcoaches. Daarnaast is er een netwerk van specialisten. Nadat de twee lessen achter de rug zijn, kunnen er nog belemmeringen zijn om daadwerkelijk te starten met een sport. Dat kan een fysieke oorzaak hebben maar ook bijvoorbeeld sociale of financiële componenten hebben. Zo werken we samen met het Kindteam Sneek voor een beweegprogramma met een kinderfysiotherapeut, een diëtist en ook werken we een pedagoog. Ook werken we samen met de kindercoachpraktijk voor kinderen die behoefte hebben aan hulp vanuit het sociale domein. Dit alles om de stap om lid te worden van een vereniging zo soepel mogelijk te laten verlopen. Want daar is het allemaal om te doen; iedereen beweegt en iedereen doet mee.”

Zowel Ruben Eijzenga als Douwe Jan van der Wal zijn ambitieus en overtuigd van de mogelijkheden van het Sportpaspoort. “We springen in op iets wat landelijk speelt. De gemeenten hebben er ook een speciaal potje voor, maar veelal een gebrek aan mankracht om het daadwerkelijk van de grond te tillen. Ook is de potentiële doelgroep breder. Je zou ook aan senioren kunnen denken in het kader van healthy ageing.”

Voorzitter Rudolf Zijlstra van de Businessclub ONS Sneek vult aan: “Als businessclub van ONS Sneek steunen wij deze belangrijke maatschappelijke ontwikkeling van ganser harte. Graag willen wij ONS-breed een waardevolle bijdrage leveren aan de vitaliteit en leefbaarheid in onze regio. Daar sluit dit initiatief naadloos bij aan, waarbij wij als BC ook kansen zien om deze ontwikkeling verder uit te bouwen richting bedrijfsleven. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het organiseren van actieve evenementen voor personeel van onze sponsoren. In de komende periode zullen we hierover met onze sponsoren in overleg treden om hier een aantal pilots in te starten.

Delen