Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Periodieke giften aan O.N.S. Sneek zijn aftrekbaar (*)

Vanaf 1 maart mogen de personen die daartoe ‘verplicht’ zijn, het Aangiftebiljet 2017 invullen. Voor bepaalde organisaties kent de Belastingdienst een aftrekregeling. Dat is als je organisatie een ANBI heeft, of evt. een SBBI-status. Ook voor verenigingen (dus O.N.S. Sneek) kent de Belastingdienst een regeling: indien je voor een periode van minimaal vijf jaar, elk jaar een vast bedrag stort, dit heet een periodieke storting, is het mogelijk om de gift af te trekken van het belastbaar inkomen. Vragen? Neem contact op met de Belastingdienst of je Belastingadviseur (*). Interessante is natuurlijk dat het deel van de gift, dat via de Belastingdienst weer teruggaat naar de periodieke giftgever, uiteraard weer meegenomen kan worden bij het vervolg van de periodieke giften aan onze vereniging.

Bericht: webredactie O.N.S. Sneek.

Bron: Belastingdienst.nl

ANBI, vereniging en steunstichting SBBI

U mag een gewone gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI, of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI). U mag een periodieke gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan een ANBI, een culturele ANBI of een vereniging.

Een gift aan een vereniging

Doet u een periodieke gift aan een vereniging die geen ANBI is? Dan mag u deze gift aftrekken als de vereniging voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • De vereniging heeft minstens 25 leden.
  • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.
  • De vereniging is vrijgesteld van vennootschapsbelasting of er niet aan onderworpen.
  • De vereniging is gevestigd in een EU-land, op St. Maarten, Curaçao, Aruba, de BES-eilanden of in een ander door ons aangewezen land.

Hoeveel aftrek u kunt krijgen hangt af van de manier waarop u giften doet aan een instelling. U kunt giften doen als periodieke gift of als gewone gift.

Periodieke giften

U hebt een periodieke gift als:

  • de gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
    Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging te betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de (culturele) ANBI of vereniging.
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
  • de gift uiterlijk stopt bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld uw broer of uw partner. U moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of u de uitkeringen laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van die ander.
Delen