Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Procedure teamindelingen jeugd seizoen 2023-2024

Via dit bericht willen wij jullie informeren over de procedure die wij hanteren om te komen tot de teamindelingen voor het seizoen 2023-2024. Wij kunnen ons goed voorstellen dat de publicatie van de teamindelingen ieder jaar een
spannend moment is voor veel spelers/speelsters. Daarom willen wij dit proces goed en zorgvuldig aanpakken.

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang. De teamindeling voor de bovenbouwteams (013-021) wordt uiterlijk 13 juni bekend gemaakt. De teamindeling voor de 07- 012 maken we uiterlijk 1 juli bekend. Bij de
onderbouwteams verwachten we nog nieuwe aanmeldingen en trainen er de komende weken veel spelers mee. Het streven is om de onderbouwteams zoveel mogelijk intact te laten. Het is echter onvermijdelijk dat er in bepaalde teams wijzigingen zullen worden doorgevoerd. O.a. doordat het aantal spelers per team verschilt in de verschillende categorieën.

Bij vragen graag contact opnemen met de coördinatoren:

Jan Wiersma
Coördinator O19, O18, O17
06-48345589
janjeanette.wiersma@gmail.com

Pascal van der Kooi
Coördinator O15, O14, O13
06 – 21224695
pascalmaurice007@hotmail.com

Ate Johan Feenstra
Coördinator O12, O11, O10
06 – 48607168
atejohan80@gmail.com

Marcia Siccama
Coördinator O9, O8, O7, Champions
06 – 52041033
misiccama@gmail.com

Delen