Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Procedure teamindelingen seizoen 2023-2024

Via dit bericht willen wij jullie informeren over de procedure die wij hanteren om te komen tot de teamindelingen voor het seizoen 2023-2024. Wij kunnen ons goed voorstellen dat de publicatie van de teamindelingen ieder jaar een spannend moment is voor veel spelers/speelsters. Daarom willen wij dit proces goed en zorgvuldig aanpakken.

  1. In april wordt er een mail verstuurd naar alle leiders/trainers om met elkaar in overleg te gaan om op basis daarvan een advies te geven voor iedere speler uit het team.
  2. Uiterlijk 28 april is dit advies verstuurd naar de leeftijdscoördinatoren. Bij de selectieteams wordt de samenstelling bepaald in samenspraak tussen de trainers en het Hoofd Voetbalzaken (HVZ).
  3. De leeftijdscoördinatoren zullen deze adviezen samenvoegen om te komen tot een eerste concept teamindeling.
  4. In de week van 8 mei wordt dit concept met de trainers/leiders besproken.
  5. Op donderdag 12 mei is er een overleg met de Jeugdcommissie. In dit overleg zal de input van het overleg met de trainers/leiders verwerkt worden.
  6. In de maanden april/mei zijn er voor de selectieteams stageweken.
  7. Eventuele aanvullingen vanuit de stageweken worden in de teamindelingen verwerkt. Het streven is om de teamindelingen dan op vrijdag 3 juni te publiceren op de website.

Het Hoofd Voetbalzaken is eindverantwoordelijk voor de teamindelingen, neemt bij twijfel of discussie de besluiten en stuurt aan op het bovenstaande proces.

Het is echter onvermijdelijk dat er in bepaalde teams wijzigingen zullen worden doorgevoerd. O.a. doordat het aantal spelers per team verschilt in de verschillende categorieën.

Bij vragen graag contact opnemen met de coördinatoren.

Frank Stienstra & Benny Graafsma
Coördinator O19, O18, O17
06-48345589
jeugdcommissie@onssneek.nl

Pascal van der Kooi
Coördinator O15, O14, O13
06 – 21224695
pascalmaurice007@hotmail.com

Ate Johan Feenstra
Coördinator O12, O11, O10
06 – 48607168
atejohan80@gmail.com

Marcia Siccama
Coördinator O9, O8, O7, Champions
06 – 52041033
misiccama@gmail.com

Delen