Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Samenstelling TC gewijzigd

Met ingang van het nieuwe seizoen zullen er een aantal veranderingen in de samenstelling van de Technische Commissie worden doorgevoerd.

 

Technische Commissie

De technische commissie zal in het seizoen 2017-2018 bestaan uit:

 

  • Joan van der Veen met de portefeuille voorzitter technische commissie
  • Marcel Frankena met de portefeuille hoofd voetbalzaken
  • Hans Schrijver met de portefeuilles talenten coaching en hoofd scouting
  • Leo de Wagt met de portefeuille spelerszaken eerste elftal

 

Huidige TC leden Frans Groenveld, Jaap Strikwerda en Bauke Algera blijven zich ook in het nieuwe seizoen in een andere rol inzetten voor onze club.

 

Bauke Algera heeft eerder dit jaar aangegeven na dit lopende seizoen 2016-2017 te willen stoppen als lid van de TC. Hij heeft zich vele jaren met hart en ziel ingezet voor onze club. Aangezien zijn netwerk, kennis en ervaring nog altijd van grote waarde is voor ONS Sneek, zijn we hierover in gesprek gegaan met elkaar. De TC heeft hem bereid gevonden om, weliswaar wat meer vanuit de achtergrond, Leo de Wagt te blijven ondersteunen daar waar het gaat om spelerszaken van ons eerste elftal. We zijn dan ook blij dat Bauke Algera ook komend jaar zich wil blijven inzetten voor onze club, zodra de TC daarom vraagt.

 

Scoutingscommissie

Komend seizoen zal Hoofd Scouting Hans Schrijver starten met het opzetten van beleid, structuur en organisatie van onze scouting. Hij zal hiertoe gesprekken voeren met mogelijke kandidaten voor scouting bij ONS, een scoutingscommissie opzetten en in samenspraak met de TC een scoutingsteam samenstellen. Met name TC lid Frans Groenveld heeft zich altijd intensief bezig gehouden met scouting voor het eerste elftal. Hij en Jaap Strikwerda hebben aangeboden ook komend seizoen de diverse competities in onze regio voor ons te blijven volgen. De nieuw te vormen scoutingscommissie zal nauw samenwerken met de TC.

 

De technische commissie van ONS Sneek is verantwoordelijk voor het voetbaltechnische beleid van de club en de organisatie daarvan. Zij wordt hierbij ondersteund door een groot aantal vrijwilligers, coördinatoren, leiders, (professionele) trainers en medewerkers.

 

De TC wenst iedereen voor nu een heerlijke zomervakantie toe en tot volgend seizoen.

 

Technische Commissie

Delen