Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Sportimpuls 2018 gericht op chronisch zieken, ouderen en gehandicapten

 

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 8 januari 2018 bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. De sluitingsdatum is 22 februari 2018, 14.00 uur.

De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt en biedt lokale sport- en beweegaanbieders de kans om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van succesvol sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls. Het is van belang dat het sportaanbod aansluit bij de vraag van de doelgroep, aanvullend is op de bestaande situatie in de buurt en dat wordt samengewerkt met lokale organisaties.

Sportimpuls 2018 – wijzigingen en aandachtspunten
De belangrijkste wijziging in de ronde van 2018 is dat de reguliere Sportimpuls alleen nog maar opengesteld wordt voor de kwetsbare doelgroepen chronisch zieken, ouderen en gehandicapten. Daarmee is de regeling dus niet meer toegankelijk voor alle doelgroepen.

Aandachtspunten Sportimpuls, Sportimpuls jeugd in lage inkomensbuurten en Sportimpuls Kinderen Sportief op gewicht 2018:

  • het maximaal aan te vragen bedrag is 80.000 euro;
  • cofinanciering is verplicht. In 2017 was dit minimaal 15{05940be14b0e3068ee5eed29b1ea40ab5eb6f15ec3cd6d03f2943436d3335eab}. Het percentage voor 2018 moet nog vastgesteld worden;
  • de gehonoreerde projecten starten uiterlijk 1 september 2018.

Ondersteuning tijdens aanvraagperiode

Het landelijke ondersteuningspunt tijdens de aanvraagperiode is NOC*NSF,  bereikbaar via e-mail: sportimpuls@nocnsf.nl

Inhoudelijke vragen en ondersteuning

Heeft u vragen? Neem  dan contact op met het secretariaat van de Sportimpuls: tel. 070 3495232 of sportimpuls@zonmw.nl.

Delen