Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Start project “Voetbal is meer dan…..!”

Zaterdagmiddag 11 februari was het rondom 14.00 uur in de Business Club al gezellig druk.
Reden: een topwedstrijd van het vlaggenschip van ONS tegen Oranje Nassau Groningen. Voor de bezoekers van de BC was ook een aantrekkelijk sponsorprogramma opgezet om de start van het fondswerving programma voor het project “Voetbal is meer dan….!” aan te kondigen.
Na het welkomstwoord van BC voorzitter Sibold Jellema gaf verenigingsvoorzitter Joan van der Veen de hoofdlijnen van het meerjarige beleidsplan Samen Vitaal Vooruit weer. Daarna werd uitleg gegeven over het sporttechnische beleid in de vereniging door Douwe Jan van der Wal. Hij schetste tevens de inhoud van het project “Voetbal is meer dan…..!”. In dit project zijn alle sociaal maatschappelijke deelprojecten opgenomen, die bij ONS lopen.
Projectbeschrijvingen met intekenformulieren lagen voor de bezoekers klaar op de tafels.
Na afloop van de gewonnen wedstrijd werden de trainers van beide ploegen nog geïnterviewd en werd het bekende “Kruikje” voor Man of the Match uitgereikt aan Stefan Westra.

Daarna konden de eerste toezeggingen van sponsoren Unique Lights, Libertas Intermediair,
S. Jellema privé en een anonieme particuliere sponsor voor het project genoteerd worden. De teller stopte bij een bedrag van bijna € 7.000,-. In het seizoen 2022/2023 werden er al toezeggingen verkregen van Dérustit en Hoekstra Transport ter waarde van € 2.000,-. In totaal dus €9.000,-

Een mooi resultaat en een fraai begin van de actievoerders van de Business Club van ONS. Daarmee wordt weer iets duidelijker dat ONS Sneek naast de sportieve doelen ook oog heeft voor jeugd uit het AZC Sneek en de samenwerking met o.a. de Stichting Limor, De Diken, Jeugdsportfonds Nederland, stichting Leergeld en andere fondsen/partijen. Daarover zal in de komende maanden meer aandacht besteed worden op de ONS site en de sociale media van ONS.

De volgende presentatiemiddag is gepland op zaterdag 11 maart a.s. om 14.00 uur in de Business Club.

HOEKSTRA

 

 

 

 

Delen