Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Toiletpapieractie ONS Sneek zeer ge(s)laagd!

Toiletpapieractie zeer geslaagd!               

Het zal niemand ontgaan zijn in Sneek, afgelopen vrijdag hield ONS weer haar jaarlijkse Toiletpapieractie. Vanaf half vijf vertrokken de jeugdteams vanaf het clubgebouw richting de wijken, waar zij straat voor straat en huis voor huis het toiletpapier aan de man brachten. Deskundig en met veel enthousiasme werd uitleg gegeven over de kwaliteit, het aantal laagjes en de prijzen van de rollen. En dat er veel commercieel talent binnen de vereniging aanwezig is bleek wel uit het eindbedrag, er is voor ruim 4000,- euro aan toiletpapier verkocht. Een prachtig resultaat!

TPA.1

Na afloop in de kantine was er voor zowel de kinderen als de begeleiders patat en limonade en konden de ervaringen aan de deur nog eens heerlijk met elkaar worden gedeeld.

De organisatie wil bij deze alle spelers, ouders, begeleiders, chauffeurs, medewerkers in de kantine en andere betrokkenen die de actie hebben mogelijk gemaakt hartelijk danken voor de hulp en inzet. We kunnen met elkaar terugkijken op een zeer geslaagde dag!

TPA.2

Jeugdcommissie ONS Sneek

Delen