Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Uitstel Bijzondere Ledenvergadering 27 januari

voorzittershamer
De aangekondigde Bijzondere Ledenvergadering inzake de mogelijke samenwerking met SWZ Boso Sneek gaat op 27 januari niet door. Vanwege persoonlijke omstandigheden is de Algemene Ledenvergadering van december bij SWZ uitgesteld en deze vindt nu plaats op 27 januari a.s. en daarin worden, net als bij ONS Sneek tijdens de ledenvergadering van december, de resultaten van de enquête gepresenteerd. Na deze ledenvergadering zullen beide besturen bijeen komen om tot een gezamenlijk advies naar de leden te komen, welke in een bijzondere Ledenvergadering wordt voorgelegd. Naar verwachting zal deze Bijzondere Ledenvergadering plaatsvinden n maart a.s. Nadere berichtgeving volgt t.z.t.

 

Delen