Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Vergoedingsregeling opleiding sportmasseur/verzorger

ONS Sneek vergoedt opleiding Sportmasseur/Verzorger voor leden

Heb jij altijd al het idee gehad om sportmasseur of verzorger te worden, dan is er nu een kans om dit kosteloos in te vullen. ONS Sneek is namelijk bereid om de opleidingskosten voor haar rekening te nemen. Daar zit ook een eigenbelang in, want de club wil de functie graag structureel invullen door mensen die de club al in hun “DNA” hebben.

Mede daarom heeft het bestuur de keus gemaakt de kosten voor deze opleiding volledig voor haar rekening te nemen in ruil voor een meerjarige verbintenis. Daarnaast staat er een vergoeding voor deze functie.

De opleiding, die start in september en kan worden afgerond volgend jaar mei, wordt verzorgd door de OSF, het Opleidingsinstituut Sportmassage Friesland. De opleiding resulteert in een erkend diploma van het NGS (Nederlands Genootschap Sportmassage).

Bij de OSF wordt je “modern’ opgeleid, hetgeen inhoudt dat je gebruik maakt van digitale systemen voor lesmomenten, lesmateriaal en oefenmateriaal. Het is dus mogelijk om de opleiding grotendeels te volgen op voorkeursmomenten die je zelf bepaalt.

Inhoud en Structuur

De opleiding Sportmassage/Verzorging bestaat uit zowel theorie- als praktijklessen. De theorie vakken bestaan uit: Anatomie, Fysiologie, Massage/Verzorging (EHBSO, tapen, bandageren) en Kwaliteitszorg. Het theoretische deel van de opleiding, met name op het gebied van fysiologie en deels anatomie, kun je thuis in je eigen tijd volgen. Per theorieonderdeel is in MS-Teams een videopresentatie beschikbaar waarin de theorie wordt uitgelegd. De videopresentatie is op elk moment te bestuderen, net zoals de beschikbare theoriestof.

Volgens een lesrooster is er per week een praktijkles. Voor het komende cursusjaar is dat vanaf maandag 4 september 2023 t/m maandag 13 mei 2024 van 19.00 – 22.00 uur (niet tijdens vakanties en officiële feestdagen). Daarna kan deelgenomen worden aan het examen.

Ben je geïnteresseerd? Dan kun je contact opnemen met Douwe Jan van der Wal (technischezaken@onssneek.nl).

Delen