Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Vriendenclub: activiteit vrijdag 30 september

‘VRIENDENCLUB ONS SNEEK’

Secretariaat: Sipke Plat

Zwettewei 46

8629 EC Scharnegoutum

0515 – 416239

E-mail: sipkeenjaike@ziggo.nl

Beste sportvriend en/of sportvriendin,

Na een paar jaar verstoken te zijn geweest van activiteiten ten gevolge van het coronavirus, hebben we in het seizoen 2021-2022 weer kunnen genieten van een leuk uitstapje, informatie, bingo en een prachtige oriënteringsrit.  Nu staan we aan het begin van een nieuw seizoen, 2022-2023, dat wordt geopend met een bezoek aan de hobby – imker Sneker Willem Altena (oud-journalist Leeuwarder Courant). Samen met Cor Reyenga (politieagent in Sneek) en Cor de Boer beheren zij een aantal bijenkasten op het terrein van de ‘Sneker IJsclub’. Willem Altena laat ons deze middag kennismaken met de wonderlijke leefwereld van de bijen.

De bijen hebben in de omgeving van de ijsbaan een scala aan bloemen, zoals klaver, paardenbloem, biggenkruid en planten in de tuinen in de wijken Zwette en Pasveer.  Al met al genoeg aanvoer voor de bijen tot het maken van lekkere honing, soms wel tot twaalf kilo per kast! De honing wordt verkocht onder de naam ‘IJsbaan Honing’. Voor de liefhebber(ster) is het mogelijk om kennis te maken met de zoete vloeistof en als het in de smaak valt, kan men ook een potje heerlijke ‘IJsbaan Honing’ kopen. Het is aan Willem Altena, een enthousiaste imker en verteller, die ons het leven in de bijenkast van heel dichtbij laat bekijken en beleven.

  • Deze activiteit wordt gehouden op het terrein van de ‘IJSBAAN DICKY VAN DER WERF’ LEEUWARDERWEG 91, 8603 CM SNEEK. (B-WEG).
  • Er is voldoende parkeergelegenheid bij de ijsbaan.

 

VRIJDAG 30 september 2022 – IMKER en BIJEN

Inloop met koek en zopie vanaf 13.30 uur: KANTINE IJSBAAN

  • Opgave bij Sipke Plat (adres zie aanhef)
  • Als afsluiting een gezellige nazit met een hapje en een drankje in de kantine van de ijsbaan of bij mooi weer op het terras

 

Bestuur ‘Vriendenclub ONS SNEEK’:

Sipke Plat, Doede de Jong, Jan van der Veen, Stoffel Boersma en Douwe Tiesma

Mocht U deze middag zelf geen vervoer hebben, kunt U dat melden bij uw opgave. Er kan geregeld worden dat U met iemand kan meerijden. Het is ook mogelijk om onderling voor vervoer te zorgen.

Delen