Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

‘VRIENDENCLUB ONS SNEEK’

 ‘INZAGE IN DE ZIEL VAN ONS SNEEK’ 

‘Het màg weer en gelukkig ……… het kàn ook weer’ stond in de nieuwsbrief als uitnodiging voor een gezellige middag in het clubhuis. Het is een heel lange tijd geleden dat we elkaar als leden van de ‘Vriendenclub ONS SNEEK’ hebben ontmoet.  Hartelijke begroetingen worden bij binnenkomst naar elkaar uitgesproken en ondanks de lange afwezigheid, lijkt het net of men elkaar kortgeleden nog heeft gesproken. Het is weer heerlijk ‘gewoon’.

Tekst en foto’s: Douwe Tiesma

Het is 24 september 2021 als we na een kleine twee jaar ‘schorsing’ weer bij elkaar komen. Na de eerste kennismaking, onder het genot van koffie of thee en oranjekoek, opent Sipke Plat de bijeenkomst. Hij memoreert aan de afgelopen tijd, met een anekdote over de laatste, helaas afgelaste, bingomiddag. Sipke heeft voor deze middag alle prijzen voor de bingo en het draaiend rad al gekocht, te weten bofferds, wijn, kaas en worst. Gelukkig kan Sipke de bofferds terugbrengen en hebben ze zich in huize Plat te goed gedaan aan de andere prijzen. De Vriendenclub is een ‘parel’ binnen de gelederen van ONS en dat al 35 jaar, een jubileum. Het waren o.a. Wietse Faber, Bé Koster, Theun Banning, Sjoerd Jaasma en Jan van der Veen die na een reünie vaststellen dat het mooi zou zijn om in de toekomst vaker bij elkaar te komen. Zie daar, de geboorte van de Vriendenclub.

Heel veel jaren werd het wel en wee betreffende O.N.S. beschreven in het clubblad ‘Onder O.N.S.’ Helaas bestaat het blad niet meer, het nieuws komt nu binnen via de website. Daar er in de jaren dat het clubblad is uitgekomen, heel veel verhalen over de geschiedenis van de vereniging zijn verschenen, doet dat Henk Peter Blok besluiten om een aantal hiervan te bundelen in een boek. Onder redactie van Henk Peter, uitgebreid met Peter van Antwerpen en Douwe Tiesma zijn er ook verslagen van de ‘Hillside’ en de ‘Vriendenclub ONS SNEEK’ opgenomen in het boek, getiteld ‘Het Oranje Gevoel’. Als jubileumgeschenk ontvangen alle leden van de Vriendenclub een exemplaar.

Het doel van deze middag is, aldus Sipke, om er een gezellige middag van te maken, daar we lange tijd niet bij elkaar zijn geweest en we elkaar veel hebben te vertellen. Om het nog gezelliger te maken, verplaatsen we ons allen naar het nieuwe palletgedeelte van het clubhuis om te luisteren naar Joan van der Veen, voorzitter van ONS SNEEK en Douwe Jan van der Wal, hoofd voetbalzaken ONS SNEEK. 

Voordat Joan van der Veen, zelf ook veel gevoetbald, de clubkleuren van ONS zich eigen maakt, heeft hij eerst aan het sfeer proeven gedaan, ook bij andere Sneker verenigingen. De sfeer die onze vereniging uitstraalt, wordt volgens Van der Veen, uitgebeeld door de foto op de cover van de presentatiegids 2020-2021: SAMEN O.N.S.!

Voorzitter Van der Veen neemt ons deze middag mee door de geledingen van de vereniging. Als waardevolle vereniging heeft ONS SNEEK zich gewaarborgd als eerste Friese amateurclub van het regionale certificaat voor de jeugdopleiding, uitgereikt door de K.N.V.B. Hierop mogen we als vereniging enorm trots zijn en waardoor we ons kunnen onderscheiden van andere verenigingen. Op de website van ONS SNEEK werd eerder vermeld: ‘Het is een bevestiging dat we onze opleiding weer een kwaliteit boost hebben gegeven en ons kunnen onderscheiden’. Ook speelt de vereniging een belangrijke rol in het maatschappelijk leven van de stad en omgeving, o.a. door kinderen van het A.Z.C. deel te laten nemen aan de competitie. Niet alleen kinderen van het A.Z.C. ontvangen een warm welkom bij ONS, ook volwassenen helpen bij het netjes houden van terrein en accommodaties. Dit alles onder begeleiding van Klaas Uil. Verder is er een samenwerking met de ‘Stichting KIEN’. Het bestuur ijvert zich ook voor een veilig sportgebeuren, vooral voor de jeugd. Dat betekent o.a.: geen schreeuwende ouders langs de kant van het veld! 

Om goed de komende tijd te overleven is er een visieplan opgesteld, gericht op 2030, waarin ook participeren de gemeente en het bedrijfsleven. Voorwaarde om te slagen zal zijn een goede communicatie tussen de deelnemers, maar ook, en dat is heel belangrijk, naar de leden. ONS is gezien het aantal leden niet de grootste voetbalvereniging in Sneek. Het ledenaantal bedraagt ongeveer 550, 150 vrijwilligers(sters) en wordt gesteund door 125 bedrijven. Om alle elftallen optimaal te laten voetballen, heeft ONS SNEEK de beschikking over een 40-tal trainers, die aan trainingsarbeid ongeveer 2200 uren actief zijn. Gedurende het seizoen worden er door alle teams gezamenlijk 850 wedstrijden gespeeld. Ook beschikt de vereniging over een professionele medische staf. Een van de kenwaarden loopt als een rode draad door de vereniging: spelplezier. Maar ook wil de vereniging zich verder ontwikkelen en groeien, men is ambitieus. De ligging van de velden van onze vereniging is niet gunstig voor de groei. Daarom onderzoekt men als bestuur nog steeds de mogelijkheid om zich te verplaatsen naar het Harinxmaland.

Om de kennis ten aanzien van het voetbal te optimaliseren, beschikt de vereniging over de ‘ONS Academy’. Via workshops wordt zoveel mogelijk meegenomen, te weten: trainers, missie, visie en kernwaarden.

Om uit te dragen dat we samen ONS zijn, stellen de spelers van ONS SNEEK 1 zich beschikbaar om jeugdwedstrijden te fluiten. Een prachtig gebaar. 

De komende tijd zijn er voor het bestuur van ONS SNEEK genoeg uitdagingen. Door de locatie is er een moeizame groei van het ledental, beperkte financiën, het uitbreiden van de kwaliteit van het kader, structureel meer financiële middelen, vrijwilligers(sters) en onderscheidend zijn èn blijven.

Afsluitend heeft Van der Veen voor de leden van de Vriendenclub nog een paar vragen. Misschien zouden door de leden kleine taken op zaterdag kunnen worden gedaan, zoals naar de bakker, loten verkopen, het bedienen van het draaiend rad enz. Ook zet de voorzitter vraagtekens bij de toekomst van de Vriendenclub. Als idee geeft hij het bestuur mee om eens met de ‘Club van Honderd’ te praten om te fuseren: ‘Samen zijn we ONS: Vrienden – Vriendinnen van ONS!’ Met deze oproep besluit voorzitter Van der Veen zijn causerie betreffende het wel en wee van onze vereniging. Ondanks het feit dat veel leden van de Vriendenclub al een heel lange tijd lid zijn, heeft de voorzitter ons allen nader kennis laten maken en inzicht gegeven in het ‘instituut’ O.N.S. Als antwoord ontvangt Joan van der Veen een spontaan applaus, heel hartelijk dank!

Na alle bovenstaande informatie krijgt Douwe Jan van der Wal het woord. Van der Wal is vanaf zijn vijfde jaar lid van ONS SNEEK en sinds twee jaar hoofd voetbalzaken. Heel veel aandacht in zijn betoog krijgt de jeugdopleiding. Een belangrijk aandachtspunt van het afgelopen jaar blijkt voor Van der Wal het al eerdergenoemde regionale certificering te zijn. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de vereniging aan 60/65 punten voldoen. Voorwaar geen eenvoudige opdracht en het betekent als organisatie de hoofd- en bijzaken duidelijk op papier te zetten. Dit alles wordt concreet door het creëren van de meest optimale omgeving, waarin spelers sportief en persoonlijk het maximale uit zichzelf kunnen halen. Door de certificering heeft ONS SNEEK dezelfde status als bijvoorbeeld sc Cambuur – Leeuwarden. Ook wordt regelmatig met de spelers overleg gepleegd betreffende de persoonlijke doelstellingen van hen. Om het niveau van de jeugdtrainers te optimaliseren doen zij gedurende het seizoen mee aan een opleidingsprogramma. Dit houdt in: maandelijkse themabijeenkomsten, eens per maand een observatietraining en driemaal per jaar heeft Van der Wal een één op één gesprek met de trainers. 

Verder kan het hoofd voetbalzaken vertellen over de kenmerken van de doelgroep – de jeugd. Een daarvan is een ‘playbook’ waarin staat beschreven ‘hoe we willen voetballen’, aangegeven met kleuren. Zo betekent groen: aanvallen en rood: verdedigen. Het ‘playbook’ geldt voor alle elftallen. Dus zowel onder 13 jaar als onder 21 jaar ontvangen de spelers dezelfde manier van trainen. 

ONS SNEEK doet ook aan ‘MultiSkills’ voor kinderen van vijf tot en met twaalf jaar.  Dit is een heel leuke manier van trainen. De grote variatie in oefeningen, zoals gooien, vangen, hindernisbaan, dribbelen enz. zorgt voor veel spelplezier. ‘MultiSkills’ heeft tot doel om kinderen meer te laten bewegen en dat zij daardoor motorisch vaardiger worden. Hierbij kunnen deze oefeningen helpen verschillende bewegingen te ontwikkelen. 

Dat bewegen heel belangrijk is voor de lichamelijke ontwikkeling van de jeugd, is van even groot belang ook een gezonde voeding. Om dit te bevorderen heeft ONS SNEEK voor de jeugd een wedstrijd uitgeschreven: ‘Het fitste team van ONS SNEEK’. Door fruit, i.p.v. snoep te kopen, ontvangen de jeugdleden een muntje en kunnen die in de koker van hun team doen. Het winnen van de prijs wordt heel serieus opgevat, want toen voorzitter Van der Veen jeugdleden trakteerde op snoep, ruilden deze het voor iets gezonder en ontvingen weer een muntje voor het team. 

Na dit verhaal van Douwe Jan van der Wal, roept voor hem weer de plicht om actief te zijn op het veld. In deze bevlogen en enthousiaste trainer als hoofd voetbalzaken heeft ONS SNEEK een geweldig ‘bezit’ binnen haar geledingen. Gelet op Van der Wal zijn gedrevenheid en kennis aangaande het trainen en begeleiding van het trainersgilde, is het denkbaar dat jeugdspelers van nu, ooit zullen uitkomen voor het eerste van ONS SNEEK. 

Op een heel informele wijze hebben beide heren de leden van de Vriendenclub kennis laten maken met de vele werkzaamheden, te doen om een vriendelijke en warme plaats te bieden aan allen die zich verbonden voelen met ONS SNEEK, een vereniging die staat voor meer dan alleen voetbal. Het is Sipke Plat die Joan van der Veen en Douwe Jan van der Wal heel hartelijk bedankt voor hun inbreng deze middag en wenst hen beide veel succes met de activiteiten. Heel veel waardering is er vanuit de groep voor het werk dat er (bijna) dagelijks gedaan moet worden om alles en iedereen tevreden te stellen. Dat ook de Vriendenclub gewaardeerd wordt vanuit het bestuur, doet Joan van der Veen besluiten zich aan te melden als lid van de Vriendenclub. Dit alles, lezingen en nieuw lidmaatschap, verdient veel respect en dat wordt nog eens extra onderstreept met een spontaan applaus van de leden.

Na dit enigszins serieuze gedeelte is het nu tijd om gezellig ongedwongen met elkaar van gedachten te wisselen. Onder het genot van een drankje en een hapje, verzorgd door cateraar Fred Meester, worden de laatste nieuwtjes aan elkaar doorgegeven. Zonder dat men het zelf weet, vervliegt de tijd. Als de klok richting 17.00 uur tikt, bedankt Sipke Plat allen voor haar/zijn aanwezigheid op deze heel gezellige bijeenkomst. Hij wenst ieder wel thuis en hoopt dat we elkaar op 5 november a.s. weer ontmoeten.

Delen