Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Vooraankondiging: teams leveren scheidsrechters voor fluiten op half veld

Vooraankondiging: teams leveren scheidsrechters voor fluiten op half veld

Motto: MET ELKAAR VOOR ELKAAR

Beste leiders en trainers van ONS,

Ook dit seizoen ontkomen we er niet aan om de wedstrijden van JO12 en JO11 (8 tegen 8 op een half veld met aparte spelregels) te laten fluiten door spelers uit de senioren- en juniorenteams t/m JO15. De clubscheidsrechters kunnen daardoor worden ingezet bij de wedstrijden van de hogere leeftijden.

Ieder team zal 2 of 3 keer per seizoen worden ingepland voor het leveren van scheidsrechters. Het bestuur van ONS steunt deze opzet.

Per zaterdag kan het gaan om 1 of 2 scheidsrechters uit het ingeplande team.

De scheidsrechters worden door een lid van de scheidsrechterscommissie (SRC) geïnstrueerd vooraf, in de rust en achteraf.

Bijkomend beoogd resultaat is ook dat we door spelers in te zetten meer betrokkenheid binnen de vereniging denken te bereiken. En ook begrip bij de spelers voor de praktijk van het fluiten en het nemen van beslissingen. Kritiek op de scheidsrechter is gemakkelijk maar wanneer een speler zelf gaat fluiten krijgt hij/zij toch een wat andere kijk op de zaak.

De jongere spelers die gefloten worden vinden het op hun beurt leuk om door een oudere speler gefloten te worden en ervaren dat het normaal is dat ook spelers af en toe een wedstrijd fluiten.

Hoe

Het wedstrijdprogramma van alle teams komt pas in de laatste week van augustus beschikbaar. Pas dan kunnen we voor het najaar het schema opmaken voor het fluiten van de JO12 of JO11 teams, die meestal om 9.00 of 10.30 uur spelen. We houden uiteraard rekening met de eigen speeltijd van de leverende teams.

Het maken van deze planning is best een puzzel en kost dus enige tijd.  De eerste speeldag waarvoor dit geldt is al op 5 september a.s. dus kort dag.

Daarom vraagt de SRC alle teams (SEN1 t/m SEN4 en JO21-1 t/m JO15-2) om nu alvast 2 spelers binnen het team te selecteren voor de eerste wedstrijd, zodat die hobbel is genomen.  Die zijn dan hopelijk snel inzetbaar voor de eerste wedstrijddagen. Voor volgende wedstrijden van ieder team is wat meer tijd beschikbaar om spelersnamen aan te leveren.

Het schema voor het hele najaar wordt op de website gezet onder het tabblad Arbitrage.  Wat willen we weten:

  • Namen van 2 spelers + mobiele tel.nrs voor de eerste wedstrijd (voor het doorgeven van de instructies) met vermelding van het team;
  • Voor de geplande overige wedstrijden van ieder team per wedstrijddatum ook de namen + tel.nrs van de andere scheidsrechters.
  • Aanleveren per email aan: scheidsrechterscommissie@onssneek.nl

Nog even dit: het is niet de bedoeling dat de huidige tot het scheidsrechterskorps behorende spelers worden aangewezen, want dan wordt het doel niet bereikt.

Het team levert zelf een vervangende speler in geval van onverhoopt afzeggen en meldt dat aan de SRC.

We rekenen op jullie begrip en zoals al enkele seizoenen blijkt, wordt het door de (meeste) scheidsrechters leuk gevonden.  Aan de begeleiding zal het niet liggen.

De scheidsrechterscommissie van ONS

Delen