Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

BALV 28 februari

Aan alle leden van cvv ONS Sneek,

Het bestuur a.i. nodigt u langs deze weg uit tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op vrijdag 28 februari 2020 in de kantine van de vereniging, aanvang 20.00 uur

Agenda:

  1.  Opening
  2.  Ingekomen stukken en mededelingen
  3.  Notulen ALV 29 november 2019
  4.  Aanpassing Statuten informatie hierover in de Nieuwsbrief van 24 februari  
  5.  Financiën t/m december 2019 en stand van zaken obligatielening
  6.  Bestuursverkiezing informatie hierover in de Nieuwsbrief van 24 februari  
  7.  Sluiting

 Het bestuur a.i. van cvv ONS Sneek 

Delen