Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Algeheel vuurwerkverbod op Zuidersportpark

De KNVB wil vuurwerk binnen het voetbal terugdringen. Niet omdat vuurwerk niet mooi is, maar omdat het afsteken van vuurwerk op drukke plekken levensgevaarlijk is. Zo kan knalvuurwerk (blijvende) gehoorschade opleveren, kunnen fakkels een temperatuur van 1700 graden halen en zware brandwonden tot gevolg hebben en is inademen van de giftige rook van rookpotten niet bepaald goed voor de gezondheid.

Vuurwerk rond het voetbalveld kan heel vervelende gevolgen hebben. Niet alleen voor het slachtoffer en/of de schade aan het complex, maar de vereniging kan ook aansprakelijk gesteld worden voor deze (letsel) schade. Vuurwerk vormt een serieus risico. En we willen ongelukken voorkomen.

Daarom herinneren we iedereen er nogmaals aan dat het verboden is om vuurwerk op het Zuidersportpark af te steken. Onder vuurwerk vallen alle producten die met een ontstekingsmiddel tot ontbranding kunnen worden gebracht, dus ook fakkels en rookpotten.

De KNVB controleert hier tegenwoordig streng op via scheidsrechters en rapporteurs en deelt forse boetes uit aan clubs. Kosten die door de KNVB voor het afsteken van vuurwerk in rekening gebracht worden aan O.N.S. Sneek zullen dan ook, conform de reglementen daarover in onze statuten, volledig op de verantwoordelijken verhaald worden.

Hou je daarom aan het algehele vuurwerkverbod op ons sportcomplex.

Bestuur ONS Sneek

Delen