Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

ALV op vrijdag 1 december a.s.

Om alvast in uw agenda te noteren:

De Algemene Leden Vergadering wordt dit jaar gehouden op vrijdag 1 december a.s., om 20.00 uur in ons clubhuis.

De agenda van deze vergadering en de van toepassing zijnde stukken komen in de loop van november beschikbaar.

Delen