Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Belangrijke informatie over zaterdag 17 juni 2023 – Finale Nacompetitie RVVH – O.N.S. Sneek

Afgelopen maandag heeft overleg plaatsgevonden met een afvaardiging van RVVH en VVOG. Daarbij is aandacht geweest voor een aantal regels en zijn nadere afspraken gemaakt. We verwachten namelijk dat er een aanmerkelijk aantal supporters zowel met de supportersbus als met eigen vervoer naar de wedstrijd zullen gaan. Voor een goed verloop van de middag is het van belang op de hoogte te zijn van genoemde regels en gemaakte afspraken.

 Oproep oranje kleding  

Allereerst doen we een oproep om je Oranje tenue aan te trekken. Hoe meer oranje, hoe meer steun voor de ploeg. We maken er een groot feest van met elkaar.

 

Supportersbus

De bus zal uiterlijk om 12:45 uur vertrekken vanaf Johan Willem Frisostraat 145. Zowel auto als fiets kan daar neergezet worden. Het hek aan de voorzijde sportpark (Alexanderstraat) blijft dicht.

Om tijdig te kunnen vertrekken worden de meereizende supporters om 12:30 uur bij de bus verwacht. 10 euro kan contant voldaan worden bij Collin van Egmond en Patrick v/d Werf.

De terugreis van de bus zal een uur na afloop van de wedstrijd zijn.

Eigen vervoer

Veel supporters gaan met eigen vervoer. Hieronder treffen jullie de adresgegevens en informatie over het parkeren bij VVOG.

Adres

Sportpark “De Strokel” en de kantine zijn geopend vanaf 13:00 uur. De kantine sluit een uur na afloop van de wedstrijd.

Adres:  Strokelweg 5, 3847 LR Harderwijk.

Verkeer/ parkeren

Bezoekers die met de auto komen parkeren bij aankomst op Sportpark VVOG niet op de rijbaan of voor in- en uitritten. Indien er door aangewezen personen aanwijzingen worden gegeven, dan verwachten wij dat deze worden opgevolgd.

Parkeren is gratis, maar niet onbeperkt. Wij adviseren jullie daarom tijdig aanwezig te zijn en als het kan zoveel mogelijk met elkaar mee te rijden.

Sportpark “De Strokel”

PIN betaling

De toegang voor deze wedstrijd is gratis. Dit hebben de beide verenigingen met elkaar afgesproken. Dit zodat zoveel mogelijk supporters kunnen genieten van deze finale wedstrijd. In de kantine van VVOG Harderwijk kan alléén digitaal (per PIN) worden betaald.

Huisregels

Bij VVOG Harderwijk gelden huisregels. Deze staan aangegeven bij de entree van het sportpark. De volgende regels willen wij alvast onder de aandacht brengen:

  • Wij hebben respect voor elkaar. Dat geldt voor de scheidsrechters, spelers. stewards, vrijwilligers en publiek.
  • Op ons sportpark is geen plaats voor racisme en discriminatie. Tegen dergelijke uitingen zowel in woord als gebaar, zal worden opgetreden.
  • Aanwijzingen van stewards en of aangewezen personen van zowel RVVH als ONS Sneek dienen te worden opgevolgd.
  • Het afsteken van vuurwerk is niet toegestaan! Wel is toestemming verstrekt door VVOG Harderwijk om op aangewezen locaties rookpotten te ontsteken, maar alléén bij de opkomst van de spelers op het veld. Dus hierbij het “dringende verzoek” geen enkele vorm van vuurwerk mee te nemen. Hier wordt streng op gecontroleerd en bij aantreffen kan dit leiden tot ontzegging of verwijdering van het Harderwijkse sportpark.

En dan nog enkele regels over het gebruik van alcohol en andere consumpties binnen en buiten de kantine:

  • Buiten de kantine mag geen enkel glaswerk worden meegenomen. Dat geldt voor glazen en frisdrankflesjes. Ook blikjes drank zijn buiten niet toegestaan.
  • Alleen op het terras mag alcoholhoudende drank worden gedronken, mits uitgeschonken in plastic glazen.
  • Buiten het terras is het absoluut niet toegestaan alcoholische dranken, glaswerk en blikjes mee te nemen. Dat geldt ook voor alcoholvrij of alcoholarm bier.
  • Wij verkopen geen alcoholhoudende drank aan personen die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Ook vermelden wij met klem dat het nuttigen van alcoholhoudende drank voor personen onder de 18 jaar verboden is. Tegen overtreders zal dan ook worden opgetreden.
  • Er zal op worden toegezien dat er geen drank van buitenaf mee naar het sportpark wordt genomen. Deze controle zal al in de bus plaatsvinden en bij de entree van het sportpark.
  • Personen die al in beschonken toestand bij het sportpark aankomen worden de toegang geweigerd.

TOT SLOT

Laten we er met elkaar een mooi en sportief voetbalfeest van maken.

Mochten we promoveren naar de 4e divisie, dan gaat de kantine na thuiskomst van de supportersbus open en zijn alle ONS’ers en iedereen die de club een warm hart toedraagt van harte welkom.

Veel plezier toegewenst en tot zaterdag. 

Delen