Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Fabian Visser voorzitter nieuwe Seniorencommissie

Het bestuur werkt in 2020 aan een nieuwe structuur in de vereniging. Diverse leden willen zich graag inzetten voor de club en dat is een positieve ontwikkeling. Passend in deze nieuwe structuur is een seniorencommissie die voortaan zal bestaan uit een aantal hoofdtaken/disciplines die de commissie samen met de leden gaat oppakken. De nieuwe seniorencommissie zal worden ingericht naar voorbeeld van de onlangs aangepaste jeugdcommissie. De seniorencommissie is verantwoordelijk voor alle organisatorische zaken en bewaakt de manier van werken in de seniorenafdeling.

De vijf hoofdtaken/disciplines van de seniorencommissie zijn:

  • Coördinatoren teams
  • Ledenwerving/introductie nieuwe leden
  • Acties
  • Activiteiten
  • Media/Communicatie

Fabian Visser is voor velen in de club een bekend gezicht en al van jongs af aan bij ONS Sneek betrokken. Hij zal de commissie gaan leiden als voorzitter. Fabian is al jaren actief in de senioren als coördinator van seniorenteams en regelde al veel achter de schermen. Het bestuur wenst Fabian dan ook veel succes met zijn nieuwe rol binnen de vereniging.

Fabian gaat samen met het bestuur op zoek naar een aantal leden die hem willen helpen bij de verdere vorming van de seniorencommissie. Leden die één van de bovenstaande disciplines willen aansturen. Vele handen maken licht werk is het credo. De coördinatoren van de teams neemt Fabian zelf onder zijn hoede. Die groep was er al met Collin van Egmond, Simon Peter van der Pol, Geert Tjaarda en Hidde Breukelaar als bekende namen.

Voor ledenwerving, acties, activiteiten en media/communicatie gaat Fabian het gesprek aan met enthousiaste leden die hier een coördinerende rol in willen spelen en dus zitting nemen in de commissie.

Alle teams doen mee bij de uitvoering!

Alle teams leveren daarnaast een aantal spelers die de link vormen tussen de commissie en hun team. Er is met alle teams gesproken en er is veel enthousiasme ontstaan om mee te doen. Dat heeft vooralsnog de volgende leden opgeleverd.

Damesvoetbal Hester Mulder, Gea Kaspersma

ONS 1 Wesley Tankink, Han van Dijk en Patrick van der Veen

ONS 2 Collin van Egmond, Patrick van der Werf, Jurjen Flikkema, Tristan Kuiken

ONS 3 Auke Beeksma, Christaan Barends, Paul van Dalen

ONS 4 Robert Grondsma, Gerard Grondsma, Tim Heinen

Zaalvoetbal Marco Elshof, Mark Schapelhouman

Ook het 7 tegen 7 voetbal zal nog een aantal personen aanleveren.

Het aanpassen naar een dergelijke structuur leidt naar een betere organisatie met verbeterde verdeling van de werkzaamheden. Daardoor is de tijdsinvestering voor iedereen beperkt, komen meer vrijwilligers beschikbaar en is er meer focus en kwaliteit, ook doordat iedereen zich alleen met zijn eigen onderdeel hoeft bezig te houden. Bovendien ontstaat door de overlegstructuur en verslaglegging daarvan transparantie over waar iedereen mee bezig is en houden we één gezamenlijke koers.

Samen zijn we ONS Sneek.

Delen