Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

In Memoriam: Janneke Westerhof

Nieuwjaarsdag overleed Lid van Verdienste Janneke Westerhof-Stada op 75-jarige leeftijd. Janneke was voor diverse generaties ONS-ers beeldbepalend. Iedereen die in de periode van pakweg 1990 tot 2005 lid werd of een kaderfunctie bekleedde zal Janneke ongetwijfeld herinneren. Niet in de laatste plaats omdat ze altijd, letterlijk en figuurlijk, op innemende wijze aanwezig was. Tijdens de woensdagmiddagen, als de jongste jeugd trainde, ontving ze de spelers en ouders en was de kantine geopend. Mede door deze gastvrijheid ontstonden hechte banden tussen ouders en de club, wat op haar beurt weer veel kaderleden opleverde. In die tijd verkreeg ze ook de eretitel “Moeder aller F-jes”. Maar daarmee is lang niet alles gezegd.

Janneke, op Terschelling geboren en getogen, rolde al snel in het kielzog van echtgenoot Eep in het vrijwilligerswerk bij onze vereniging. De toenmalige jeugdvoorzitter Wim Ykema polste Janneke als opvolger van Hillie Zijlstra en dat betekende de start van een jeugdbestuurslidmaatschap van maar liefst dertien jaar, aangevuld met nog een functie in de zaalcommissie. Janneke had een voorliefde van wat tegenwoordig futsal heet en was eveneens zowel intern als extern pleitbezorger voor het vrouwenvoetbal, dat destijds onder de vleugels van de jeugdcommissie viel.

Janneke was de vrouwelijke verpersoonlijking van ONS in een tijd dat voetbal nog een echt mannenbolwerk was. Dat kwam ook tot uiting in een door Simon Visser geschreven portret van haar in de juni-editie van 1998 van het clubblad Onder ONS. De directe aanleiding was destijds de benoeming tot Lid van Verdienste (zelden zo terecht toegekend), en Janneke ontvouwde daarin ook haar ideeen over de toekomst van de club: verhuizen en meer samenwerking en daarmee had ze een vooruitziende blik.

De invulling van het jeugdbestuurslidmaatschap was zeer intens. Er werd weleens gegrapt dat er een stretchbed in de bestuurskamer verstopt was. Twintig uur per week voor ONS “in het spier” was bepaald niet uitzonderlijk. Als taken niet tijdig werden uitgevoerd deed ze het gewoon zelf. “Dat kost me minder energie dan dat ik er steeds achteraan moet lopen”, was het credo. Ze was ook een vrouw van “de feitjes”. Menig (jeugd)voorzitter werd door haar gesouffleerd als de feitenkennis onvoldoende was.

Ondanks het feit dat de contacten de laatste jaren verwaterden, is de vereniging erg veel dank verschuldigd aan Janneke. Als bestuur zijn we zeer erkentelijk voor al haar inspanningen gedurende een lange periode.

We wensen Eep, Peter, Elma en alle overige familieleden en vrienden veel sterkte toe in de moeilijke komende periode.

Dat de “Moeder aller F-jes” in vrede moge rusten.

Bestuur ONS Sneek

(met dank aan clubarchivaris Foeke Zijlstra)

Delen