Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

In Memoriam: Gerrit Mulder

Na een lidmaatschap van maar liefst 62 jaar overleed afgelopen vrijdag 28 oktober op 89-jarige leeftijd ons Lid van Verdienste Gerrit Mulder. Als je de “loopbaan” van Gerrit Mulder, die in Sneek en verre omstreken bekend stond als “Pliesie Mulder”, bekijkt, levert dat een breed geschakeerd beeld op. Tot 1964 speelde Gerrit in de senioren, waarna een reeks aan vrijwilligersfuncties volgde, waaronder lid van de feestcommissie, lid van de ontspanningscommissie, jeugdleider bij de A-junioren, bezorger van het clubblad, bestuurslid, wedstrijdsecretaris, secretaris van de zaalvoetbalcommissie, bezorger van de raambiljetten en last but not least lid van de bouwcommissie die onder andere de renovatie en uitbreiding van de kantine voor haar rekening nam, zo’n vijftien jaar geleden.

Dat is een lijst om “U “ tegen te zeggen. De oudere ONS-ers onder ons zullen Gerrit Mulder vooral herinneren als een aimabel persoon. Voor iedereen had hij aandacht en een goed woord over, maar gaf tegelijkertijd zijn grenzen aan. Iets wat hij in zijn werkzaam leven ook had toegepast. De club verliest met Gerrit een van zijn trouwste supporters. Zijn laatste contact met de club was het bezoek van de Vriendenclub aan de ijsbaan bij een uitje.

Een markante echte ONS-er is niet meer, maar de mooie herinneringen blijven. Ook na 62 jaar lidmaatschap.

Bestuur ONS Sneek

Met dank aan clubarchivaris Foeke Zijlstra

Gerrit Mulder ontmoet BB King. Eveneens prominent op de foto wijlen Alfred Knorr.

Delen