Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

In memoriam

Douwe Dijkstra, Gerrit Nieuwland en Andries Bosma

Nu we geen fysieke ALV’s meer kunnen organiseren en ook op het veld niet (oud) leden kunnen herdenken die zijn overleden, resteert helaas een digitale herdenking via onze site. De afgelopen maand gingen helaas drie prominente ONS-ers heen.

Medio januari overleed Douwe Dijkstra (85 jaar), vader van onze “stadionspeaker” Jan, ex-leider Onno en BC-vrijwilliger Carla de Bruijn, na een kort ziekbed. Douwe verdiende zijn sporen voor de club in de jaren zeventig en tachtig. Hij speelde in de gezelligheidsteams in de senioren en was in de zeventiger jaren actief als jeugdleider. De wat oudere leden kennen hem nog als clubscheidsrechter bij onze club. Hij fungeerde als fluitist in de jaren tachtig. In het veld rechtlijnig doch rechtvaardig en na de wedstrijd altijd gezellig bij de borrel achteraf. Tot zeer recent bezocht hij met enige regelmaat ons sportpark, vooral bij de jeugdteams nam hij vaak een kijkje en liet hij zich positief uit over de kwaliteit van de huidige jeugdafdeling. Na de actieve periode bij ONS is hij ook nog werkzaam geweest bij onze zustervereniging TOP’63. Daar was hij actief bij de totstandkoming van de toenmalige kleedruimtes en floot hij regelmatig zijn partijtje mee. Dat hij moge rusten in vrede. Wij wensen Jan, Onno, Allard, Carla en Bert en de overige familie sterkte toe de komende tijd. Douwe laat een grote leegte achter.

Op 1 februari overleed Gerrit Nieuwland. Hij mocht slechts 69 jaar worden. Gerrit bekleedde diverse functies, waaronder die van wedstrijdsecretaris. Verreweg het meeste furore maakt hij echter als onverschrokken aanvoerder van het roemruchte “zesde”. Tussen de lijnen een echte veldheer die leiding trachtte te geven aan de troepen die niet altijd konden uitvoeren wat ze eigenlijk graag wilden: echt voetballen. De spelersgroep van destijds (met spelers als Sietse Valk, Dick Kits, Tjalling Yntema, Willem “de Panter” en Jan Groninger) beleefde ook buiten de negentig minuten op zaterdag vele avonturen. De trips naar Terschelling en RKONS (Schaesberg) zijn legendarisch. Dat geldt eveneens voor de sportieve confrontaties met teams als Workum 4, VVI 3 en Heerenveense Boys 6. Met Gerrit erbij was het nooit saai. Feesten in de kantine en daarbuiten, grappen en grollen, Gerrit beheerste het hele oeuvre. Maar bovenal kon je als vriend en/of medespeler en vereniging altijd een beroep op hem doen. Dat Gerrit ook lid was van de toneelgroep en van de feestcommissie in die tijden berustte niet op toeval. Het was hem op het lijf geschreven. Dat de rouwkaart een pay-off heeft met de zin “Ik heb geleefd” dekt de lading volledig. Wij wensen Danny, Richard en Sander en de overige familie, zeker ook na het recente overlijden van Theun, alle sterkte toe.

Gerrit staand derde van links

Ook één dezer dagen bereikte ons het bericht, dat is overleden: Andries Bosma(68 jaar). Andries was actief binnen ONS Sneek in de 70-er en 80-er jaren van de vorige eeuw. Hij was enkele jaren keeper van ONS-2 en later van ‘het Derde’. Meermalen was hij reservekeeper van ONS-1. Op 8 maart 1975 moest hij in het ‘Eerste’ onder de lat, toen Theo de Haan, de eerste keeper van ONS, uitviel in de thuiswedstrijd tegen VVT(Twijzelerheide). Andries was vele jaren jeugdleider en jeugdtrainer bij ONS. En hij was lid van het jeugdbestuur van 1981 t/m 1985. Het zaalvoetbalteam van ONS kende hem enkele jaren als leider. En hij was clubscheidsrechter, en grensrechter van ONS-2. Het clubblad kende in hem een toegewijd wijkhoofd bezorging. Zo kende hij velen in de vereniging en velen kenden hem. In 1988 stopte Andries met zijn activiteiten bij ONS. Hij woonde vervolgens een lange tijd in Alkmaar. Hij keerde de laatste jaren terug naar Friesland en woonde in Blauhûs en (opnieuw) Sneek. De laatste tijd was hij ziek. Op 1 februari jl., slechts enkele dagen nadat zijn moeder was overleden, ging Andries van ons heen. We wensen zijn familie en degenen die hem lief waren veel kracht toe! 

Andries staand zesde van links

We wensen familie en vrienden veel sterkte toe.

Namens het bestuur van ONS Sneek

Delen