Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Nieuws uit het bestuur

Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, wordt het tiende Jorn Feenstra Toernooi georganiseerd door ONS Sneek. Wederom een mooi deelnemersveld met deelname van nationale en internationale topclubs. Volg de informatie op deze site.

De ontwikkelingen rond sportpark Harinxmaland liggen momenteel even stil in verband met de coalitiebesprekingen aan de Marktstraat. Zoals bekend is Harinxmaland een van de (vele) bespreekpunten voor het nieuwe college.

Er vinden momenteel besprekingen plaats met v.v. TOP’63 om tot een hernieuwde samenwerking te komen. Dit zal zich in eerste instantie met name richten op de jeugd. Vanaf het seizoen 2023-2024 kan dit ook de senioren behelzen. In welke vorm en mate is nog onderwerp van gesprek.

Momenteel wordt de hand gelegd aan de nieuwe site van ONS Sneek en een restyling van de socials. Oorspronkelijk was het idee om deze medio april te lanceren maar de nieuwe streefdatum is juni.

Zaterdag 9 juli zal de club uitgebreid stilstaan bij het negentigjarig jubileum. Alle commissies zijn momenteel druk doende hun bijdrage aan deze dag voor te bereiden. Zo zullen er speelattributen zijn, wordt er een voetbalshow gegeven en zullen er toernooitjes worden georganiseerd. In ieder geval zal de dag worden afgesloten met een spetterende kosteloze barbecue voor spelers, kader en leden. Binnenkort zal het programma via de kanalen, waaronder de site, officieel bekendgemaakt worden en zal ook de aanmelding worden aangegeven.

We zijn het inmiddels bijna vergeten, maar het is mooi om te constateren dat alle competities op een normale wijze kunnen worden afgerond. Het betekent ook dat de maand juni benut kan worden voor deelname aan toernooien, oefenwedstrijden, trainingen en dergelijke. Desgewenst in de oude samenstelling, maar eventueel ook met nieuwe selecties. Het kunstgras kan benut worden. Voor de grasvelden geldt dat deze op 15 juni sluiten op last van de gemeente SWF. Veld 2 is inmiddels op de schop en is opnieuw ingezaaid.

De seniorencommissie heeft een nieuwe samenstelling gekregen. Fabian Visser blijft uiteraard betrokken bij de club, maar wil wat meer accent leggen op zijn maatschappelijke ontwikkeling. Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat de commissie nu bestaat uit Auke Beeksma, Paul van Dalen en Christiaan Barends. Drie doorgewinterde ONS’ ers die de club goed kennen en prima op hun plaats zitten in deze belangrijke commissie.

Zoals gemeld heeft de SBB (samenwerking beroepsonderwijs en bedrijfsleven) de certificering van ONS Sneek met drie jaar verlengd. Mooi voor ons en voor De Diken.

In de loop van deze maand zal op de site aandacht worden besteed aan de benoemde ereleden en leden van verdienste.

De eerstvolgende Algemene Leden Vergadering zal plaatsvinden in november. De uitnodiging hiervoor zal in oktober worden verstuurd.

Ons eerste elftal is volop verwikkeld in de strijd om het hoofdklasseschap te behouden. Ze kunnen onze steun in de laatste wedstrijden goed gebruiken.

 

 

 

 

 

 

Delen