Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Nieuws vanuit het bestuur

De ALV die we eind november hadden willen organiseren hebben we moeten cancelen in verband met de aangescherpte regelgeving vanuit Den Haag. Na bestudering van onze statuten en de aanvullende coronawetgeving op dit gebied is gebleken dat we verplicht zijn om de ALV in het eerste kwartaal van 2021 te houden. Mocht het onverhoopt dan nog niet lukken in de kantine dan zal dit een digitale variant worden. Vooralsnog gaan we ervan uit dat we ons tegen die tijd weer in een genormaliseerde (voetbal)wereld bevinden en elkaar weer persoonlijk mogen ontmoeten.

Omdat we in deze vergadering een nieuw contributievoorstel hadden willen presenteren is dit nu uitgesteld. Het bestuur heeft ervoor gekozen de tussenliggende tijd te benutten om een inzicht te krijgen wat de mening is van de leden. Hiervoor zullen we jullie in de loop van november een enquête mailen. Wij kondigen dit ook via de site aan.

Door de huidige maatregelen zijn er veel beperkingen voor onze vereniging. Desondanks proberen we het binnen de regels het maximale eruit te halen. De senioren trainen in groepjes van vier spelers en voor de jeugd is er de Southpark Cup. 

We zijn zeer content met een viertal aanstellingen. Johan van Delden heeft zich inmiddels digitaal aan jullie voorgesteld, al zullen de meeste van onze leden hem al kennen. Johan gaat de coördinatie op zich nemen van de jeugdsponsoring. Het spreekt voor zich dat Johan en de Businessclub de activiteiten onderling afstemmen. Johan: veel succes en plezier!

Daarnaast heeft het bestuur Dennis Nijkamp per 1 januari aanstaande benoemd tot voorzitter van de Technische Commissie. Deze positie was vacant geworden omdat Joan van der Veen inmiddels voorzitter van de club is. Een dubbelfunctie achten we als bestuur niet wenselijk. Dennis is nu samen met Arnoud Koster verantwoordelijk voor de doorstroming van de jeugd en coach van de Onder21 en reeds lid van de TC. Wij zijn ervan overtuigd dat Dennis de juiste man op de juiste plaats is als voorzitter van de TC. Alvast veel succes gewenst. Elders op deze site een profiel van Dennis.

Het bestuur van de Businessclub is versterkt met Margriet Franckena-van der Wal. Zij bekleedt de functie als penningmeester. Een welkome versterking! Margriet is al jaren namens het bedrijf E. Franckena Reclamebelettering actief als sponsor. Welkom Margriet in deze functie.

Last but not least is er eveneens versterking voor de jeugdcommissie. Ate Johan Feenstra is coördinator van de jongste jeugd. Een van de belangrijkste speerpunten van onze vereniging. Een mooie uitdaging voor Ate Johan. Ook jij veel plezier en succes gewenst.

Het bestuur volgt de subsidieregelingen van diverse overheden, de KNVB, Sport Friesland en het NOC*NSF op de voet. We zullen, waar mogelijk, steun aanvragen in deze barre tijden. Accountant en ONS Denktank lid Otto Visser is ons hierbij als specialist in deze materie behulpzaam. 

Als onderdeel van de regionale certificering van de jeugdopleiding behoort ook een daadwerkelijke invulling van het thema “ kennisdeling”. We gaan in dit kader een kennis samenwerking aan met Be Quick Groningen die eveneens regionaal gecertificeerd is. Het is goed mogelijk dat er op termijn meer samenwerkingen tot stand komen. 

ONS Sneek organiseert dit jaar voor het eerst een verenigingsbrede oliebollenactie. Rinnie Kroontje coördineert de actie en zeer binnenkort zullen er nadere berichten volgen. Bij de kick off bijeenkomsten hebben diverse vrijwilligers zich reeds aangemeld. Zij zijn hiervoor individueel benaderd door de “oliebolcommissie”. We hopen dat de actie een groot succes wordt in verband met onze uitblijvende inkomsten vanuit de kantine. Koop dus de olie bollen dit jaar bij ONS!! Samen zijn we ONS!

Tot slot spreken we de wens uit dat iedereen gezond mag blijven en hopen we zo snel als verantwoord mogelijk is, elkaar weer te treffen op ons sportpark en in de kantine.

Bestuur ONS Sneek

Joan, Klaas, Taapke, Dinie en Gerard

Delen