Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Nieuws vanuit het bestuur

Onlangs publiceerden we een korte samenvatting van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 19 april j.l. We hebben veel positieve reacties ontvangen over de wijze waarop een en ander, noodgedwongen, was georganiseerd. Daar zijn we erg blij mee. Uiteraard hopen we dat de volgende editie, in het najaar, weer op de reguliere, fysieke manier gehouden kan worden. Niet vermeld, maar wel relevant is dat het bestuur de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet.

Iedereen heeft een mail ontvangen voor de zoom meeting van 14 mei a.s. inzake de bekrachtiging van de wijziging van de statuten. Deze tweede stemming is formeel noodzakelijk vanwege het quorum.

De accommodatiecommissie heeft absoluut niet stilgezeten de laatste maanden. Er is het nodige gerealiseerd. Het voert te ver om alle details op te sommen maar er zijn onder andere  LED-armaturen vervangen in het hoofdgebouw en LED-schijnwerpers aangebracht bij de oude kassa, er is een fraaie zithoek gecreëerd in de kantine, er zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd in de kleedkamers, waaronder het vernieuwen van het plafond in box 3, en er is een opslagruimte gemaakt in de oude boxen 7 en 8. Naast de commissie was er hulp van de leerlingen van De Diken en hebben vrijwilligers uit het AZC onder andere de muur achter de bar prachtig voorzien van een nieuwe kleur. De club is erg tevreden over het samenwerkingsverband met zowel de school als het AZC. Welke club kan bogen over een kantine met een gedeelde Kosovaarse en Eritrese touch?

Hoofd Inkoop Paul Penneweert is druk bezig met het nieuw te sluiten kledingcontract. In totaal zijn er vier aanbieders, waaronder de huidige partner Textielstra. Binnenkort hopen we de knoop door te kunnen hakken.

Een dergelijke afweging geldt eveneens voor het wel of niet overstappen op duurzame energie op basis van het volledig overschakelen op LED. We zitten nu in een kosten-baten analyse. 

Joan, Taapke en Gerard hebben medio mei een afspraak met wethouder Bauke Dam en sportambtenaar Andries de Jong. Onderwerpen zijn o.a. het kunstgrasbeleid, Harinxmaland en de gevolgen van de COVID pandemie.

Ook het bestuur is in afwachting van de beslissingen die in de persconferentie van volgende week zullen worden geventileerd over de herstart van buitensporten per 11 mei. Vooruitlopend hierop hebben we ons inmiddels opgegeven voor de Nationale Voetbaldag op zaterdag 12 juni.

Blijf gezond allemaal!

Joan, Taapke, Dinie, Klaas en Gerard

Delen