Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Nieuws vanuit het bestuur

We zijn gelukkig alweer een paar weken lekker los. We kunnen weer voetballen en de kantine is weer open. De persconferentie van 15 februari maakte duidelijk dat ook ons voetbalwereldje weer normaliseert. Sommige teams zitten in de afrondende fase van de najaarscompetitie en er zijn ook alweer ploegen die gestart zijn in de voorjaarscompetitie. De A-categorie jeugd (O23, O19, O17, O15, O14 en O13) starten 5 maart met hun nieuwe competitie. O17-1 maakt nog kans om te promoveren naar Divisie 4. O13-1 start in maart in Divisie 2. O14-1 is kampioen geworden van de Hoofdklasse en wordt opnieuw ingedeeld, zo goed als zeker op Divisieniveau.

Vrijwel alle trainersposities voor het komend seizoen zijn reeds ingevuld. Een puike prestatie van de TC en het Hoofd Voetbalzaken.

We zijn er als bestuur trots op dat de traplift is geïnstalleerd. Met vereende krachten is een en ander tot stand gekomen en we zijn dank verschuldigd aan onze eigen vrijwilligers, maar zeker ook aan de subsidienten die dit allemaal mogelijk gemaakt hebben en dat zijn De Club van Honderd, Stichting OBW, Stichting 1818, de Pasman Stichting en de Stichting Fertier.

Eind juli om precies te zijn 21, 22 en 25 juli, zijn wij gastheer van het SC Cambuur Voetbalkamp.

Vrijdag 25 februari wordt er weer een Jonger Oranje Talentendag georganiseerd op onze velden. Er hebben zich al meer dan 150 deelnemers aangemeld.

Het wedstrijdsecretariaat is inmiddels tot een vrijwilligersgroep van maar liefst zeven mensen uitgebreid. Weer groot compliment aan diegenen die zich beschikbaar hebben gesteld én voor de mensen die dit met elkaar mogelijk hebben gemaakt.

ONS Sneek bestaat 4 april exact 90 jaar. We willen als bestuur uiteraard graag stil staan bij dit heugelijke feit. Omdat in het voorjaar door de aangepaste competitie volop gevoetbald wordt, is het bestuur met diverse geledingen binnen de vereniging in gesprek een gezamenlijk evenement te organiseren op zaterdag 9 juli. We zitten dan nog net voor de zomervakanties en hopen dan het seizoen, eventueel met nacompetities, te hebben afgerond. Jullie worden nader op de hoogte gebracht over de invulling van deze dag.

ONS Sneek heeft weer enkele gesprekken gevoerd met de Gemeente SWF, onder andere over de plannen op Harinxmaland. De werkgroep komt binnenkort weer bijeen om een businesscase te formuleren. De Gemeente heeft aangegeven dat de plannen onderdeel zullen vormen van de coalitiebesprekingen die plaatsvinden na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart a.s.

Het bestuur is druk bezig om de nieuwe positionering, geaccordeerd door de ALV van november, een gezicht te geven. We werken hierin nauw samen met communicatiebureau Morekop van Bente Vallinga. Als alles verloopt volgens planning zal de nieuwe website eind maart on air gaan.

Bestuur ONS Sneek,

Joan, Klaas, Taapke, Dinie en Gerard

 

Delen