Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Nieuws vanuit het bestuur

Vrijdag 25 november vanaf 20.00 uur houden we de jaarlijkse ALV.

Er zijn wederom allerlei dubieuze phishing verzoeken per mail of app in omloop. Inmiddels ook gerelateerd aan voetbalclubs en hun leden. Alles snel verwijderen is het advies.

In oktober was onze kantine omgetoverd in een theater. In het kader van Ovivi (Ons Voetbal Is Van Iedereen) trad een theatergroep op met als thema’s inclusiviteit, racisme en discriminatie. Het betrof twee voorstellingen voor de jeugdteams van onder 13 tot en met onder 19. Na de voorstellingen was er ruimte voor discussie. Als bestuur zien we hier met genoegen en voldoening op terug.

De vertrouwenscommissie is uitgebreid met een derde persoon, Lucienne Boelsma. Lucienne is naast moeder van enkele jeugdspelers in het dagelijks leven wethouder in De Fryske Marren. Een welkome uitbreiding van de commissie.

Zoals iedereen heeft kunnen lezen is het Jorn Feenstra Toernooi na tien jaar in de bekende onder 13 uitvoering in goed overleg met alle betrokkenen gestopt. De stichting die hieraan gekoppeld was heeft het bestuur laten weten dat de langjarige afspraak met de Vriendenloterij kan worden voortgezet op naam van onze club. Dit heeft positieve financiele gevolgen voor de vereniging. Ook vanaf deze plaats bedanken we het stichtingsbestuur voor al hun goede werk.

In het kader van “Samen zijn we ONS” zullen ook dit seizoen spelers van het eerste team zich inzetten voor de jeugd. Dat kan in diverse vormen zoals een gasttraining of het assisteren bij de coaching op zaterdag.

Het begeleidingsteam van ONS 1 organiseert voor familie en partners een speciale middag, waarbij iedereen betrokken wordt bij een thuiswedstrijd. Voorafgaand wordt het beleidsplan in vogelvlucht gepresenteerd en zal een lid van de technische staf de plannen uiteenzetten voor de wedstrijd. Uiteraard wordt ook de derde helft niet overgeslagen.

ONS Sneek is, zoals bekend, achter de schermen actief om te verhuizen naar een nieuwe locatie. We trekken inmiddels hierin gezamenlijk op met volleybalvereniging VC Sneek. Binnenkort staat er een overleg gepland met de gemeente SWF.

Momenteel worden er voorbereidingen getroffen voor de oliebollenactie. Via de site worden jullie op de hoogte gehouden.

Delen